Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
22. februāris, 2018

Augstākā tiesa: ja pastāv būtiskas norādes uz to, ka personas izraidīšanas rezultātā tiktu pārkāptas tās cilvēktiesības, iestādei un tiesai jāpārliecinās par šo apstākļu pamatotu esību

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums atcelt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pieteicējas un viņas nepilngadīgās meitas piespiedu izraidīšanu no Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, vienlaikus nosakot pieteicējai ieceļošanas aizliegumu uz trim gadiem. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.
22. februāris, 2018

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē noteiktā summa, kas Dinamo Rīga jāieskaita valsts budžetā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – AS „Dinamo Rīga” – pieteikums un atcelts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums uzlikt par pienākumu pieteicējai pārskaitīt valsts budžetā pārsniegto izdevumu apmēru 10 636,71 euro (7475,48 Ls) par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
19. februāris, 2018

Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par izdevumu samērīgumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu glabāšanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.februārī apturēja tiesvedību un nolēma iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai par regulējumu,  kas paredz pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu glabāšanu, atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas nolēmums.
16. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome.
13. februāris, 2018

Pagaidu aizsardzības ietvaros atzīst par prettiesisku Rīgas satiksmes un Rīgas mikroautobusu satiksmes starpā noslēgto papildvienošanos; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.februārī grozīja Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu lietā, kurā lūgts atzīt par prettiesisku starp SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrību „Rīgas mikroautobusu satiksme” noslēgto papildu vienošanos par esošā paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. Augstākā tiesa atzina, ka lietā pārsūdzētā papildu vienošanās ir pirmšķietami prettiesiska un noteica, ka papildu vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
9. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Carnikavas novada pašvaldības aģentūra.
8. februāris, 2018

Lietu par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Grev” – pieteikums par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
7. februāris, 2018

AKKA/LAA strīdu ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu – netaisnīgu cenu noteikšanu. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā.