Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
30. novembris, 2018

Atstāj spēkā pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīta par tiesisku Viesītes novada domes aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5% apmērā sakarā ar neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu lietā pēc Augstākās tiesas pieteikuma.
27. novembris, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai jautājumu par pašvaldības deputāta pieteikuma virzību saistībā ar informācijas pieprasījumu pašvaldībai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Jautājums par pieteikuma virzību nodots jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
23. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Viesītes novada pašvaldība.
16. novembris, 2018

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par pieteicējas iekļaušanu riska personu sarakstā.
16. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Jūrmalas pilsētas dome, Uzņēmumu reģistrs un Ogres novada dome.
12. novembris, 2018

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti divpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
9. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un Izglītības un zinātnes ministrija. 
9. novembris, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par atteikumu reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums, atsakot reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi interpretējusi Pilsonības likuma normas, tādēļ spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 
2. novembris, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par informācijas pieprasījumu iestādei sniegt atbildētāja dzīvesvietas datus, iesniedzot tiesā prasības pieteikumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – biedrības „Zemes reformas komiteja” – pieteikums par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu neizsniegt pieteicējai ziņas par vairāku bijušo un esošo Ministru kabineta locekļu dzīvesvietu.
2. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas bāriņtiesa un Rīgas dome.