Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
31. oktobris, 2018

Augstākā tiesa noraida pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī noraidīja pieteicēja Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmuma „Par iesniegumu” un 2018.gada 19.oktobra lēmuma Nr. 80 „Par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams. Pilns Augstākās tiesas nolēmums tiks sagatavots un būs pieejams 21.novembrī.
30. oktobris, 2018

Nolēmums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu būs pieejams 31.oktobrī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmuma „Par iesniegumu” un 2018.gada 19.oktobra lēmuma Nr. 80 „Par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka saīsinātais nolēmums lietā būs pieejams 31.oktobrī pēc plkst. 16.00. Pilns Augstākās tiesas nolēmums tiks sagatavots un būs pieejams 21.novembrī.
29. oktobris, 2018

Augstākā tiesa mutvārdu procesā izskatīs pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments otrdien, 30.oktobrī, tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīs pieteicēja Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmuma „Par iesniegumu” un 2018.gada 19.oktobra lēmuma Nr. 80 „Par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Pieteikumā ir ietverti divi savstarpēji saistīti prasījumi.
25. oktobris, 2018

Par izskatāmām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Ekonomikas ministrija, Jūrmalas pilsētas dome, Ogres novada dome un Rēzeknes pilsētas dome. 
12. oktobris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.oktobrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Liepājas pilsētas dome un Rīgas dome. 
4. oktobris, 2018

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.oktobrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas Tehniskā universitāte un Jelgavas pilsētas dome.