Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
30. novembris, 2017

Atstāj spēkā spriedumu atcelt VID lēmumu par aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums strīdā par pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu.
27. novembris, 2017

Lietu strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.novembrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīti pieteicēju – SIA „Stiga RM”, SIA „Mobaco Green” u.c. pieteikumi par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma atcelšanu par aizliegumu slēgt iepirkuma līgumus kokmateriālu pārvadājuma pakalpojumu sniegšanai.  Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.
27. novembris, 2017

Lietu par pabalsta piešķiršanu saistībā ar slima bērna kopšanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.novembrī atcēla  Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ar kuru noraidīts pieteikums par slimības pabalsta izmaksu par slima bērna kopšanu, kas pārsniedz likumā noteikto 14 dienu periodu, bet ir saistīts ar divām atsevišķām saslimšanām.  Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
24. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome.
17. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 24.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Uzņēmumu reģistrs un Jūrmalas ostas pārvalde.  
14. novembris, 2017

Lietu par paternitātes pabalsta aprēķinu, strādājot pie diviem darba devējiem, nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, lai paternitātes pabalsta aprēķinā tiktu ņemti vērā ienākumi par darbu arī otrā no pieteicēja darbavietām. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
10. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības inspekcija.
8. novembris, 2017

Lietu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgā nodod izskatīšanai pēc būtības

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.novembrī lietā par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos, apmierināja AS „Liepājas autobusu parks” blakus sūdzību un atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Lieta tiks nosūtīta pirmās instances tiesai izskatīšanai pēc būtības un lūguma par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu izlemšanai. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
6. novembris, 2017

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību uzklausa ministrijas viedokli; lietas izskatīšanu turpinās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.novembrī, lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, tiesas sēdē uzklausīja Ekonomikas ministrijas viedokli, bet vēl nepabeidza lietas izskatīšanu. Turpmākais lietas izskatīšanas datums tiks nozīmēts pēc nepieciešamo lietas materiālu iztulkošanas. Augstākā tiesa lietu izskata sakarā ar pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par zaudējumu atlīdzību.
3. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.