Par tiesu lietām

Drukas versija
23. novembris, 2020

Lietu par akcīzes nodokļa pārmaksu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 23.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
20. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Ministru kabinets, Veselības ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. 
19. novembris, 2020

Noraida Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un nodokļa uzrēķinu

Senāta Administratīvo lietu departaments 17.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atceļot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un saistībā ar to aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā soda nauda un nokavējuma naudu. 
16. novembris, 2020

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra atsāk lietas izskatīšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 13.novembrī nolēma atsākt lietas izskatīšanu strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo tiesas apspriedes laikā konstatēja, ka pilnīgai un objektīvai lietas iztiesāšanai ir nepieciešams papildus noskaidrot institūciju viedokli par lietā būtiskiem jautājumiem. 
13. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts vides dienests, Veselības ministrija un Rīgas dome. 
12. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto ēku iegādes vērtību un noteikto nodokli

Senāta Administratīvo lietu departaments 10.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējam noteikto kapitāla pieauguma nodokli nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā. Valsts ieņēmumu dienests minēto kapitāla pieauguma nodokli aprēķināja tāpēc, ka, pārdodot nekustamo īpašumu, uz pieteicēju nebija attiecināmi izņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma, tostarp gadījums, kad nekustamajam īpašumam ir jābūt nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai, un nodokļa maksātājam ir jābūt deklarētam šajā īpašumā vismaz 12 mēnešus pēc kārtas minētajā 60 mēnešu periodā.
10. novembris, 2020

Senāts ar blakus lēmumu informē amatpersonas par Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumiem, kas novedis pie lietā izšķirošu pierādījumu atzīšanas par nepieļaujamiem

Senāta Krimināllietu departaments 10.novembrī krimināllietā par neatļautām darbībām ar narkotisko  vielu  pieņēma  blakus lēmumu, vēršot attiecīgo amatpersonu uzmanību uz Kriminālprocesa likuma normu neievērošanu krimināllietā, kas novedis pie lietā izšķirošu pierādījumu atzīšanas par nepieļaujamiem un pierādīšanā neizmantojamiem.
9. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par nelikumīgām darbībām ar psihotropām vielām

Senāta Krimināllietu departaments 6.novembrī krimināllietā par neatļautām darbībām ar psihotropajām vielām, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par diviem noziedzīgiem nodarījumiem, kas fiksēti, veicot divus speciālos izmeklēšanas eksperimentus.
9. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzība, vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. 
9. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.