Par Tieslietu padomi

Drukas versija
21. janvāris, 2021

Tiesneši lems par jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu

Lai apstiprinātu jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu, Tieslietu padome sasauc Latvijas tiesnešu neklātienes konferenci.
15. janvāris, 2021

Tiesnešu atlases komisija rosina pilnveidot atlases kārtības projektu

Aktīvi strādājot tiesnešu amata kandidātu atlases procesā, izraugoties labākos kandidātus darbam Ekonomisko lietu tiesā, atlases komisijai radušies vairāki ierosinājumi turpmākā darba uzlabošanai.
14. janvāris, 2021

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus

Ar 13.janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem Valteram Poķim un Laumai Paegļkalnai aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus vakances laikā līdz 2022.gada 30.decembrim.
4. janvāris, 2021

Veidos jaunu apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Atgriežoties pie jautājuma par apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlasi, Tieslietu padome ar lēmumu apstiprināja viedokli, ka apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlase veicama citādā kārtībā nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata kandidātiem.