Par Tieslietu padomi

Drukas versija
2. jūnijs, 2020

Tiesnešu ētikas komisija ievēlēta pilnā sastāvā

Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 2.jūnijā par Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem ievēlēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Kraukle.
27. maijs, 2020

Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem pārvēlamajiem locekļiem

Tiesnešu neklātienes konferencē 26.maijā Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem locekļiem, kas bija jāievēl to vietā, kam beigušās pilnvaras.
12. maijs, 2020

Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci ieceļ Leldi Graudu

Tieslietu padome pirmdien, 11.maijā, par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem iecēla apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Leldi Graudu.
12. maijs, 2020

Aktualizē diskusiju par tiesneša amata vakanču aizpildīšanu

Pēc Tiesu administrācijas sniegtās informācija šobrīd apgabaltiesās ir 9 tiesnešu amata vakances, bet rajona (pilsētu) tiesās – 14 vakances. Vakances netiek aizpildītas operatīvi – dažas pat vairāk nekā divus gadus, turklāt nav skaidra sistēma, kas pieņem lēmumu sākt vakances aizpildīšanas procesu, kas virza šo procesu un kā tajā tiek iesaistīta Tieslietu padome, kura saskaņā ar likumu ir tā, kas nosaka tiesnešu skaitu katrā tiesā.
8. maijs, 2020

Tieslietu padome lems par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku un diskutēs par tiesneša amata vakancēm

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 11.maijā, lems par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu, kā arī diskutēs par tiesneša amata vakancēm rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās un kārtību, kā šīs vakances tiek aizpildītas.
7. maijs, 2020

Satversmes tiesu arī turpmāk Tieslietu padomē pārstāvēs Ineta Ziemele

Trešdien, 6. maijā, Satversmes tiesas sēdē par Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem atkārtoti tika ievēlēta tiesnese Ineta Ziemele.
5. maijs, 2020

Tiesnešu karjeras jautājumi: pārceļ uz augstāku instanci; nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Ar Tieslietu padomes lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas divas apgabaltiesu tiesneses – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.
29. aprīlis, 2020

Konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteikušies astoņi kandidāti

Tieslietu padomes izsludinātajam ģenerālprokurora amata kandidātu konkursam noteiktajā termiņā pieteikušies astoņi kandidāti.
23. aprīlis, 2020

Atceļ Tiesnešu klātienes konferenci, Tiesnešu ētikas komisiju vēlēs neklātienē

Tieslietu padome pieņēmusi lēmumu atcelt Latvijas tiesnešu klātienes konferenci, ko bija izsludināts sasaukt 15.maijā. Lēmums pieņemts, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 vīrusa izplatības dēļ.
16. aprīlis, 2020

Apstiprina jaunu tiesnešu atlases kārtību

Tieslietu padome izstrādājusi un apstiprinājusi jaunu rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kurā noteikta konceptuāli jauna pieeja tiesneša profesionālajam standartam. Kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par tiesnešiem kļūst augsti kvalificēti juristi ar nevainojamu reputāciju, ar atbilstošām profesionālām prasmēm un personiskām īpašībām.