Par Tieslietu padomi

Drukas versija
20. oktobris, 2020

Izveido tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju

Tieslietu padome izveidoja Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju, kurā būs 9 locekļi – trīs Augstākās tiesas senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajona (pilsētas) tiesu tiesneši. Komisija izveidota uz trim gadiem
20. oktobris, 2020

Uz diviem gadiem palielinās Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnešu skaitu

Lai stiprinātu Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitāti un samazinātu neizskatīto lietu uzkrājumu, Tieslietu padome nolēma uz diviem gadiem palielināt departamenta senatoru skaitu par diviem tiesnešiem, attiecīgi samazinot tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā.
14. oktobris, 2020

Satversmes tiesu Tieslietu padomē pārstāvēs Sanita Osipova

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju 14.oktobrī Satversmes tiesas tiesneši no sava vidus vienbalsīgi ievēlēja esošo Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietnieci Sanitu Osipovu. Līdz ar to Sanita Osipova turpmāk būs arī Tieslietu padomes locekle.
12. oktobris, 2020

Tieslietu padome atbalsta tiesu budžeta prioritātes nākamajam gadam

Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2021.gadam, kas ir 6 749 474 euro liels. Budžeta pieprasījumā izvirzīti trīs prioritārie pasākumi – Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 567 461 euro, Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitātes palielināšanai 54 458 euro un Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšanai 45 000 euro.
9. oktobris, 2020

Administratīvās rajona tiesas tiesnese turpinās aizstāt apgabaltiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Ingai Juhņevičai-Knokai tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt apgabaltiesas tiesnesi.
7. oktobris, 2020

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti pārvēlētas trīs tiesneses

Tiesnešu neklātienes konferencē 6.oktobrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus ievēlēta Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus Rīgas rajona tiesas tiesnese Ināra Zariņa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska.
30. septembris, 2020

Tiesnešu amata kandidātu atlase: komisiju vēl neizveido, par kandidātu apmācību diskutē, par atklātiem konkursiem vienojas

Tieslietu padome šajā sēdē vēl neizveidoja Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju, bet izsludināja jaunu tiesnešu pieteikšanos darbam šajā komisijā.
30. septembris, 2020

Desmit tiesnešu vakances no rajona (pilsētu) tiesām pārceļ uz Ekonomisko lietu tiesu

Tieslietu padome vienojās, ka desmit no rajona (pilsētu) tiesās esošajām tiesneša vakancēm tiek pārceltas uz Ekonomisko lietu tiesu, kas sāks darbu no 1.janvāra.
30. septembris, 2020

Iespēja nodot lietu citai tiesai saglabājama, bet jāizmanto kā izņēmuma norma

Kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai civilprocesā tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1panta regulējums, kas ļauj pārsūtīt lietas no vienas tiesas uz citu. Tieslietu padome diskutēja, vai šī norma, kas likumā ieviesta uz noteiktu laiku, nosakāma kā pastāvīga likuma norma.
30. septembris, 2020

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Dzintra Balta

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta senatore Dzintra Balta.