Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. septembris, 2020

Tiesnešu amata kandidātu atlase: komisiju vēl neizveido, par kandidātu apmācību diskutē, par atklātiem konkursiem vienojas

Tieslietu padome šajā sēdē vēl neizveidoja Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju, bet izsludināja jaunu tiesnešu pieteikšanos darbam šajā komisijā.
30. septembris, 2020

Desmit tiesnešu vakances no rajona (pilsētu) tiesām pārceļ uz Ekonomisko lietu tiesu

Tieslietu padome vienojās, ka desmit no rajona (pilsētu) tiesās esošajām tiesneša vakancēm tiek pārceltas uz Ekonomisko lietu tiesu, kas sāks darbu no 1.janvāra.
30. septembris, 2020

Iespēja nodot lietu citai tiesai saglabājama, bet jāizmanto kā izņēmuma norma

Kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai civilprocesā tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1panta regulējums, kas ļauj pārsūtīt lietas no vienas tiesas uz citu. Tieslietu padome diskutēja, vai šī norma, kas likumā ieviesta uz noteiktu laiku, nosakāma kā pastāvīga likuma norma.
30. septembris, 2020

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Dzintra Balta

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta senatore Dzintra Balta.
29. septembris, 2020

Tieslietu padomes desmitgadē uzsver tās lomu tiesu varas neatkarības un kvalitātes stiprināšanā

Ar svinīgu sēdi, kurā piedalījās Valsts prezidents, tagadējā Tieslietu padome, tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji, kā arī tiesneši, kas iepriekš bijuši padomes locekļi, 28.septembrī atzīmēta Tieslietu padomes desmitā gadadiena. Atzinīgi novērtējot Latvijā nebijušas institūcijas izveidošanu un attīstību, uzsvērts, ka nākotnē Tieslietu padomei vēl vairāk jānostiprina sava loma valstī kopumā un tieslietu sistēmā.
24. septembris, 2020

Notiks Tieslietu padomes pirmajai desmitgadei veltīta svinīgā sēde

Pirmdien, 28.septembrī, Tiesu pils Sarkanajā zālē notiks Tieslietu padomes darbības pirmajiem 10 gadiem veltīta svinīgā sēde.
24. septembris, 2020

Tieslietu padome lems par tiesnešu amata vietām, kandidātu atlasi un apmācību

Tieslietu padomes 28.septembra sēdes darba kārtībā jautājums par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu.
22. septembris, 2020

Nosaka amata pienākumu izpildes vietu jaunajām tiesnesēm

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 3.septembra lēmumu.
16. septembris, 2020

Vēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Ilze Celmiņa

Par otru Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 16.septembrī ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa.
10. septembris, 2020

Jāpārvēl trīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tieslietu padome 6.oktobrī sasauks Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanām. Jāpārvēl trīs kolēģijas locekļi – viens tiesnesis no apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnešu vidus un divi tiesneši no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.