Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. jūlijs, 2020

Atbalsta tiesu prioritāros pasākumus turpmākajiem trim gadiem

Plānojot nākamo gadu budžetu, Ministru kabinets uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu budžeta prioritātēm. Izvērtējusi Augstākās tiesas pieteiktos prioritāros pasākumus un Tieslietu ministrijas pieteiktos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un starpnozaru prioritāros pasākumus 2021.–2023.gada budžetā, Tieslietu padome tos atbalstīja.
10. jūlijs, 2020

Tieslietu padomes locekļus vēlēs neklātienes konferencē

8.septembrī tiks organizēta Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.
6. jūlijs, 2020

Ieceļ tiesu priekšsēdētājus un tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Tieslietu padome 3.jūlijā par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Allu Šilovu, par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju - tiesnesi Signi Grīnbergu. Abas tiesu priekšsēdētājas amatos ieceltas uz pieciem gadiem. Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Didzi Aktumani.
6. jūlijs, 2020

Nosaka amata pienākuma izpildes vietu

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu četriem tiesnešiem, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 17.jūnija lēmumu.