Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. jūnijs, 2020

Tieslietu padomi turpmāk vadīs Aigars Strupišs

Saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto Tieslietu padomes vadītājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to no 2020.gada 16.jūnija, kad Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā stājas Aigars Strupišs, viņš kļūst arī par Tieslietu padomes priekšsēdētāju.
13. jūnijs, 2020

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi

Ar 12.jūnija lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Diānai Makarovai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.
11. jūnijs, 2020

Stājas spēkā tiesnešu amata kandidātu atlases jaunā kārtība

Līdz ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” 11.jūnijā spēkā stājas Tieslietu padomes izstrādātā un apstiprinātā tiesneša amata kandidātu atlases jaunā kārtība, ar kuru noteikta konceptuāli jauna pieeja tiesneša profesionālajam standartam. 
11. jūnijs, 2020

Atceļ tiesnešu administratīvo imunitāti

11.jūnijā stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem pagarināts tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņš, atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un precizēts regulējums tiesneša atstādināšanai no amata.
11. jūnijs, 2020

Tiesas priekšsēdētājs var rosināt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu

11.jūnijā spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem paplašināti tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas pamati. Ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks ne tikai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, bet to varēs rosināt arī tiesu priekšsēdētāji, ja konstatēti profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei.
8. jūnijs, 2020

Iecelšanai ģenerālprokurora amatā Tieslietu padome virza Juri Stukānu

Pēc astoņu kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, pieņēma lēmumu iecelšanai ģenerālprokurora amatā virzīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Juri Stukānu.
3. jūnijs, 2020

Tieslietu padome izvērtēs ģenerālprokurora amata kandidātus

Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, un, ja būs nepieciešams, ar turpinājumu otrdien, 9.jūnijā, uzklausīs ģenerālprokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, ko virzīt iecelšanai amatā.
2. jūnijs, 2020

Tiesnešu ētikas komisija ievēlēta pilnā sastāvā

Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 2.jūnijā par Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem ievēlēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Kraukle.