Par Tieslietu padomi

Drukas versija
9. marts, 2020

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli vēlēs 31.martā

31.martā notiks tiesnešu neklātienes konference, kurā organizētas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskās vēlēšanas. Ņemot vērā, ka no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar 8.aprīli tiks atbrīvota Kurzemes rajona tiesas tiesnese Gunita Galiņa, Tiesnešu konferencei jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.
4. marts, 2020

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu sociālajām garantijām un Satversmes tiesas tiesneša statusa nostiprināšanu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 9.martā, plānots izskatīt likumu grozījumu projektus, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Satversmes tiesas neatkarību un nostiprinātu Satversmes tiesas tiesneša statusu.