Par Tieslietu padomi

Drukas versija
31. marts, 2020

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas pārceltas uz 7.aprīli

Tehnisku problēmu dēļ 31.martā paredzētās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskās vēlēšanas pārceltas uz 7.aprīli.
30. marts, 2020

Tieslietu padome izsludinās konkursu uz ģenerālprokurora amatu

Tieslietu padome 30.marta sēdē apstiprināja Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kārtības un kritēriju nolikumu, un tiks izsludināta amata kandidātu pieteikšanās konkursā. Pieteikšanās laiks – 15 darba dienas pēc sludinājuma publicēšanas.
30. marts, 2020

Tiesneša amata kandidātu atlases jaunā kārtība stāsies spēkā līdz ar grozījumiem likumā

Tieslietu padome izstrādā jaunu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kam bija jāstājas spēkā 1.aprīlī.
27. marts, 2020

Tieslietu padome lems par ģenerālprokurora atlases konkursa nolikumu un uzklausīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 30.martā, divi ar tiesu sistēmas augstāko amatpersonu iecelšanu saistīti jautājumi. Tieslietu padomei jāapstiprina ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa nolikums un jāizsaka viedoklis par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu.
19. marts, 2020

Tieslietu padome izsaka visdziļāko līdzjūtību Tieslietu padomes locekles, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas Jutas Strīķes tuviniekiem un kolēģiem

Tieslietu padome izsaka visdziļāko līdzjūtību Tieslietu padomes locekles, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas Jutas Strīķes tuviniekiem un kolēģiem
11. marts, 2020

Ģenerālprokurora amata kandidātu izraudzīšana turpmāk būs Tieslietu padomes kompetence

Šodien, 11.martā, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Prokuratūras likumā, ar kuriem mainīta ģenerālprokurora izraudzīšanas un iecelšanas kārtībā. Ģenerālprokuroru turpmāk iecels nevis pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja, bet Tieslietu padomes priekšlikuma.
10. marts, 2020

Uzskata par nepieciešamu saglabāt vienotu konkursu uz Augstākās tiesas tiesnešu amatiem

Kopumā atbalstot grozījumus Satversmes tiesas likumā un Valsts civildienesta likumā, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Satversmes tiesas neatkarību un nostiprinātu Satversmes tiesas tiesneša statusu, Tieslietu padome neatbalsta grozījumu likumā “Par tiesu varu”, kas paredz Satversmes tiesas tiesnešiem tiesības pretendēt uz Augstākās tiesas tiesneša amatu ārpus vispārējās atlases kārtības.
10. marts, 2020

Rosina dot iespēju tiesnešiem izdienas pensijai, ja darba stāžs 30 gadi

Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju virzīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, lai dotu iespēju tiesnesim, kurš ir nostrādājis tiesneša vai tam pielīdzinātā amatā 30 gadus, doties pensijā neatkarīgi no vecuma. Pēdējiem 10 gadiem no šiem trīsdesmit jābūt nostrādātiem tiesneša amatā.
10. marts, 2020

Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā ieceļ Ingūnu Pinni

Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Ingūnu Pinni.
10. marts, 2020

Informācija par Tieslietu padomes izveidoto darba grupu darbu

Tieslietu padome uzklausīja darba grupas informāciju par jaunās tiesnešu amata kandidātu atlases kārtības koncepciju un kopumā to atbalstīja. Diskutabls ir jautājums par kandidātu apmācības modeli. Tieslietu padomes izveidotā darba grupa – Ineta Ziemele, Dzintra Balta, Jānis Bordāns un Aigars Strupišs – turpinās darbu, pilnveidojot tiesnešu amata kandidātu atlases jauno kārtību.