Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. novembris, 2020

Ekonomisko lietu tiesas darba sākuma pārcelšana sekmēs atlases procesa un jaunās tiesas darba uzsākšanas kvalitāti

Ministru kabinets 24.novembrī ārkārtas sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas  sagatavoto likuma “Par tiesu varu” grozījumu projektu, kas paredz pārcelt Ekonomisko lietu tiesas darbības sākšanu no 2021.gada 1.janvāra līdz nākamā gada 31.martam.
25. novembris, 2020

Tieslietu padome vērtēs jauno Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumprojektu

Piektdien, 27.novembrī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā padome skatīs Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".
16. novembris, 2020

Tieslietu padome: efektīvā tiesas procesā galvenā loma ir tiesnesim

Galvenās problēmas garajām tiesvedībām Latvijas tiesās ir procesa organizācijas jautājumi, tai skaitā tiesnešu loma procesa vadībā, citu procesā iesaistīto personu rīcība un savstarpējā sadarbība – secināts Tieslietu padomē, analizējot darba grupas ziņojumu par tiesvedību ilguma cēloņiem.
16. novembris, 2020

Atbalsta priekšlikumu ģenerālprokurora algas aprēķinā ņemt vērā tiesneša amata stāžu

Tieslietu padome atzina par pamatotu Saeimas deputātu grupas priekšlikumu novērst diskriminējošo regulējumu, nosakot ģenerālprokuroram atalgojumu atkarībā no tā, vai persona iepriekš bijusi prokurors vai tiesnesis.
11. novembris, 2020

Tieslietu padome uzklausīs ziņojumu par tiesvedību ilguma cēloņiem

Piektdien, 13.novembrī, Tieslietu padome uzklausīs darba grupas ziņojumu par ilgo tiesvedību cēloņiem un priekšlikumiem to novēršanai.
4. novembris, 2020

Izmaiņas tiesu vadītāju atlases komisijas vadībā un sastāvā

Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja atlases komisijas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla komisijas locekli, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāju Guntaru Ploriņu.
4. novembris, 2020

Tiesneša amata kandidātu zināšanu pārbaudes testa formu noteiks komisija

Tieslietu padome izdarīja grozījumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā, paredzot, ka profesionālo zināšanu pārbaudes testa formu nosaka komisija.