Par Tieslietu padomi

Drukas versija
5. jūlijs, 2019

Ieceļ piecus tiesu priekšsēdētāju vietniekus un vienu tiesu nama priekšsēdētāju

Tieslietu padome rakstveida procesā 5. jūlijā Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā iecēla Sanitu Kanenbergu. Tiesnese S. Kanenberga arī iepriekš bija Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece.
1. jūlijs, 2019

Ieceļ amatos Rīgas apgabaltiesas un divu rajona tiesu priekšsēdētājus

Rīgas apgabaltiesu turpmākos piecus gadus turpinās vadīt līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone – tā lēma Tieslietu padome 1.jūlija sēdē. Pēc iepazīšanās ar pretendentu atlases komisijas sagatavoto vērtējumu un visu trīs kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome lēma par Daigas Vilsones atkārtotu iecelšanu šajā amatā.
1. jūlijs, 2019

Akceptē grozījumu izstrādāšanu Tiesnešu izdienas pensiju likumā

Ar lūgumu sniegt pieteikumu Satversmes tiesā par problēmām tiesnešu izdienas pensiju aprēķināšanā Tieslietu padomē ir vērsusies Rīgas apgabaltiesas tiesnese, kurai izdienas pensijas aprēķinā netiek ietverts advokāta amatā nostrādātais laiks, jo tas ir mazāks par 10 gadiem. Tieslietu padomes uzdevumā veicot šī jautājuma izpēti, Tieslietu ministrija secinājusi, ka tiesneses identificētā problēma pastāv, tāpēc piedāvā virzīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, svītrojot norādi par desmit gadu termiņu.
27. jūnijs, 2019

Tieslietu padome lems par vairāku tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatos

Pirmdien, 1.jūlijā, Tieslietu padome klātienes sēdē lems par Rīgas apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatos.
19. jūnijs, 2019

Divās rajona tiesās ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus

Tieslietu padome rakstveida procesā 19.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz pieciem gadiem iecelts tiesnesis Ģirts Aizsils, savukārt par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci zemesgrāmatu jautājumos – tiesnese Inese Kiršteine.
13. jūnijs, 2019

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus un nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome rakstveida procesā 13.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem iecelta tiesnese Gita Zenfa, savukārt par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieku – tiesnesis Gunārs Siliņš.
10. jūnijs, 2019

Tieslietu padome valdībai un Saeimai dara zināmus argumentus pret ekonomiskās tiesas veidošanu

Tieslietu padome nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājai Jutai Strīķei un Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētājai Inesei Lībiņai-Egnerei, darot zināmu Tieslietu padomes lēmumu neatbalstīt ekonomisko lietu tiesas veidošanu un argumentus šādai nostājai.
4. jūnijs, 2019

Tieslietu padome neatbalsta specializētas ekonomiskās tiesas izveidi Latvijā

Atzīstot, ka kvalitatīvam tiesvedības procesam tiesnešu specializācija ir nepieciešama, Tieslietu padome tomēr nepiekrīt atsevišķas specializētas ekonomisko lietu tiesas veidošanai. Tieslietu padome atzina, ka šādas tiesas izveidei šobrīd trūkst pietiekamu argumentu un nepieciešamības pamatojuma, kā arī seku izvērtējuma.
4. jūnijs, 2019

Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Uminski pārceļ Augstākās tiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome pārcēla Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Aivaru Uminski Augstākās tiesas tiesneša amatā.
4. jūnijs, 2019

Tiesu administrācijas lielākais izaicinājums – E-lietas projekts

Tieslietu padomes uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2018.gada darbības rezultātiem.