Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. oktobris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās

Pirmdien, 21.oktobrī, Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā jautājums par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu. Tieslietu padome spriedīs, vai atceļama tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās.
1. oktobris, 2019

Izveido darba grupu jauno tiesnešu kompetenču standarta izstrādāšanai

Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases kārtības izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienīgām prasībām tiesneša amatam.
1. oktobris, 2019

Tieslietu padome tiesu budžeta pieprasījumu atbalsta ar piezīmēm par darbinieku atalgojumu

Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2020.gadam, kurā akceptēti divi prioritārie pasākumi, kam prasīts papildu finansējums – Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanai – 77 800 euro un Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 119 115 euro.
30. septembris, 2019

Pārceļ tiesnesi uz citu tiesu

Ar Tieslietu padomes lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ilze Apse pārcelta tiesneša amatā Kurzemes rajona tiesā.
26. septembris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par tiesneša amata kandidātu atlases jaunu kārtību

Pirmdien, 30.septembrī, Tieslietu padomes sēdē plānots turpināt skatīt rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības projektu, ko Tieslietu ministrija precizējusi, izvērtējot Tieslietu padomes locekļu un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības izteiktos priekšlikumus.
10. septembris, 2019

Neklātienes konferencē vēlēs tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

5.novembrī tiek sasaukta Tiesnešu neklātienes (elektroniskā) konference, lai ievēlētu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvjus.
10. septembris, 2019

Rajona tiesnesi pārceļ uz apgabaltiesu

Kurzemes rajona tiesas tiesnese Liena Jansone ar Tieslietu padomes lēmumu pārcelta Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amatā.
13. augusts, 2019

Pārdomas par ekonomisko tiesu: joprojām neatbildēti jautājumi

Žurnālā “Jurista Vārds” 13.augusta numurā publicēts Tieslietu padomes locekļa, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša viedoklis par ekonomiskās tiesas izveidi un par to, kā tiek atspoguļots Tieslietu padomes lēmums neatbalstīt šādas tiesas izveidi Tieslietu ministrijas piedāvātajā risinājumā.
8. augusts, 2019

Tieslietu padome akceptē grozījumus tiesnešu izdienas pensijas aprēķināšanā

Tieslietu padome atbalsta priekšlikumu tiesnešu izdienas pensijas aprēķinā ieskaitīt advokāta un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku arī tad, ja tas ir mazāks par 10 gadiem. Izslēdzot no Tiesnešu izdienas pensiju likuma līdz šim noteikto ierobežojumu, tiks nodrošināts samērīgums un vienlīdzība tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanā.
8. augusts, 2019

Uz citām tiesām pārceļ divas rajona tiesas tiesneses

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Aija Reitupe pārcelta no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, bet Vidzemes rajona tiesas tiesnese Inna Lipša pārcelta šīs pašas tiesas teritorijā – no Valkas uz Madonu.