Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. jūnijs, 2019

Tieslietu padome lems par vairāku tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatos

Pirmdien, 1.jūlijā, Tieslietu padome klātienes sēdē lems par Rīgas apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatos.
19. jūnijs, 2019

Divās rajona tiesās ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus

Tieslietu padome rakstveida procesā 19.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz pieciem gadiem iecelts tiesnesis Ģirts Aizsils, savukārt par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci zemesgrāmatu jautājumos – tiesnese Inese Kiršteine.
13. jūnijs, 2019

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus un nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome rakstveida procesā 13.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem iecelta tiesnese Gita Zenfa, savukārt par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieku – tiesnesis Gunārs Siliņš.
10. jūnijs, 2019

Tieslietu padome valdībai un Saeimai dara zināmus argumentus pret ekonomiskās tiesas veidošanu

Tieslietu padome nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājai Jutai Strīķei un Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētājai Inesei Lībiņai-Egnerei, darot zināmu Tieslietu padomes lēmumu neatbalstīt ekonomisko lietu tiesas veidošanu un argumentus šādai nostājai.
4. jūnijs, 2019

Tieslietu padome neatbalsta specializētas ekonomiskās tiesas izveidi Latvijā

Atzīstot, ka kvalitatīvam tiesvedības procesam tiesnešu specializācija ir nepieciešama, Tieslietu padome tomēr nepiekrīt atsevišķas specializētas ekonomisko lietu tiesas veidošanai. Tieslietu padome atzina, ka šādas tiesas izveidei šobrīd trūkst pietiekamu argumentu un nepieciešamības pamatojuma, kā arī seku izvērtējuma.
4. jūnijs, 2019

Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Uminski pārceļ Augstākās tiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome pārcēla Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Aivaru Uminski Augstākās tiesas tiesneša amatā.
4. jūnijs, 2019

Tiesu administrācijas lielākais izaicinājums – E-lietas projekts

Tieslietu padomes uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2018.gada darbības rezultātiem.
4. jūnijs, 2019

Latvijas tiesu sistēmai pozitīvi rādītāji Eiropas tieslietu sistēmu vērtējumā

Tieslietu padome iepazinās ar pārskatu par EU Justice Scoreboard 2019 – jaunāko Eiropas Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības rezultātiem tiesiskuma jomā.