Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. maijs, 2019

Tieslietu padome vērtēs tiesnešu amata kandidātu atlases jaunu kārtību un ieceri veidot ekonomisko lietu tiesu

Pirmdien, 3.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome skatīs jautājumu par jaunu kārtību tiesneša amata kandidātu atlasei, stažēšanai un kvalifikācijas eksāmena kārtošanai. Jaunas tiesnešu kandidātu atlases kārtības izstrādāšanas mērķis ir ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam.
18. maijs, 2019

Zemesgrāmatu tiesneši rajona (pilsētas) tiesu sastāvā: nosaka tiesnešu skaitu, pārceļ tiesnešus

Atbilstoši Saeimas 2018.gada 25.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” ar 2019.gada 1.jūniju Zemesgrāmatu nodaļas kā atsevišķas struktūrvienības rajona (pilsētu) tiesu sastāvā beidz darbību un zemesgrāmatu tiesneši tiek integrēti tiesu sastāvā. Ņemot vērā Tieslietu padomes kompetenci noteikt tiesnešu skaitu katrā tiesā un lemt par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu, Tieslietu padome 16.maijā pieņēma lēmumus attiecībā uz šo tiesu reformu.
18. maijs, 2019

Rajona tiesneši aizstāj apgabaltiesas tiesnešus

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesēm Ilzei Ramanei un Santai Sondarei uz laiku aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnešus to pagaidu prombūtnes laikā.
8. maijs, 2019

Publicēts ikgadējais Eiropas Komisijas ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā

26.aprīlī Briselē publiskots 2019.gada ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā jau kopš 2013.gada tiek analizētas un salīdzinātas tieslietu sistēmas ES dalībvalstīs. Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās visas ES dalībvalstis.