Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. novembris, 2019

Tiesnešu konference pieņem rezolūciju par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību

Uzsverot, ka tiesneša amatam atbilstošs un tiesu darbiniekiem konkurētspējīgs atalgojums ir priekšnosacījums līdzsvarotai visu valsts varas atzaru attīstībai un stiprina tiesiskumu valstī, Latvijas tiesnešu konference 1.novembrī pieņēma rezolūciju “Par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību”. Rezolūcija tiks nosūtīta Valsts prezidentam, Saeimai un Ministru kabinetam.
4. novembris, 2019

Tiesnešu konferencē akcentē tiesu efektivitātes nozīmi tiesiskuma stiprināšanā

Latvijas tiesnešu konference, kas notika 1.novembrī, bija piepildīta ar tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Tie skāra gan tiesu darba saturisko pusi – spriedumu kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību un šīs neatkarības garantijas, kā arī tiesnešu pašpārvaldi.