Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. jūnijs, 2018

Par Tieslietu padomes 25.jūnija sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem

25.jūnija Tieslietu padomes sēdē Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane informēja par Tieslietu padomes 2018.gada 5.februāra lēmuma izpildi, analizējot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu lietas, kurās Augstākā tiesa apmierinājusi no 2008.gada līdz 2014.gadam iesniegtos protestus. Padziļināta analīze sākotnēji tika veikta 30 lietās, lietu skaitu darba procesā papildinot ar vēl aptuveni 10 lietām. Šobrīd, pieaicinot tieslietu jomas ekspertus, ir apkopoti nolēmumi 118 lietās, kas atbilst ¾  no plānotā darba apjoma. Eksperti turpina strādāt pie problēmu analīzes un sistēmisku secinājumu formulēšanas. Lai arī nevar izslēgt, ka ekspertu viedokļi dažos jautājumos varētu būt atšķirīgi, Tieslietu padome aicināja ekspertus rast iespēju pabeigt darbu līdz augusta beigām, lai izdarītos secinājumus varētu uzklausīt Tieslietu padomes nākamajā sēdē. 
21. jūnijs, 2018

Tieslietu padome apspriedīs priekšlikumus par jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību

Pirmdien, 25.jūnijā, Tieslietu padome skatīs grozījumus likumā “Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Saeimā iesniegtie priekšlikumi paredz jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību. Tieslietu padome arī uzklausīs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtēšanas gaitu.
18. jūnijs, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesas priekšsēdētāju un vietnieku, noteic tiesnesei tiesu

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Šaušu Daugavpils tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Šajā amatā viņš iecelts atkārtoti, Jānis Šauša ir Daugavpils tiesas priekšsēdētājs kopš 2013.gada.
1. jūnijs, 2018

Publiskots Eiropas Komisijas 2018.gada ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija  28.maijā publiskojusi 2018.gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta un salīdzināta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība ES dalībvalstīs. Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās 28 ES dalībvalstis, sniedzot gan statistikas datus, gan aprakstot situāciju dažādos ar tieslietām saistītos jautājumos.