Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. maijs, 2018

Eiropas Tieslietu padomju asociācija vērš uzmanību uz pārmaiņu vadību tiesu sistēmā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā Asamblejā, kas šonedēļ notiek Lisabonā. Šā gada ģenerālās asamblejas galvenā tēma ir „Pozitīvu pārmaiņu vadība”.
28. maijs, 2018

Nosaka tiesu tiesneša amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica rajona tiesas tiesnesei Anastasijai Pasjugai pildīt tiessneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
11. maijs, 2018

Tiesnešu karjera: tiesas noteikšana, pārcelšana, iecelšana priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Adriju Buliņu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Kopš 2017.gada februāra tiesnese jau pilda Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas pienākumus.
2. maijs, 2018

Tieslietu padome izsludina Tiesnešu klātienes un neklātienes konferences

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu ikgadējo klātienes konferenci 7.septembrī. Savukārt 11.septembrī tiks sasaukta tiesnešu neklātienes (elektroniskā) tiesnešu konference, kurā jāievēl četri jauni Tieslietu padomes locekļi, jo Andrim Strautam, Sandrai Strencei, Ilzei Freimanei un Adrijai Kasakovskai beidzas Tieslietu padomes locekļu pilnvaru termiņš.