Par Tieslietu padomi

Drukas versija
24. aprīlis, 2018

Eiropas Padomes komisija: Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma

Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma un sekmīgi procesi tās uzlabošanai – secinājusi Eiropas Padomes komisija tiesu efektivitātei (CEPEJ), kuras ziņojums tika prezentēts Tieslietu padomes sēdē 23.aprīlī. Komisija nav konstatējusi Latvijā problēmas, kas būtu saistītas ar Eiropas tieslietu standartu pārkāpumiem vai neievērošanu, vienlaikus komisija norādījusi uz vairākām iespējām uzlabot Latvijas tiesu sistēmu.
20. aprīlis, 2018

Tieslietu padome uzklausīs Eiropas Padomes komisijas ziņojumu par Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti

Pirmdien, 23.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts novērtējums par Latvijas tiesu sistēmu, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.
13. aprīlis, 2018

Pārceļ tiesnesi uz citu amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijā

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Andri Škutānu no Zemgales rajona tiesas Dobelē uz Zemgales rajona tiesu Jelgavā.