Par Tieslietu padomi

Drukas versija
9. marts, 2018

Ieceļ rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus

Tieslietu padome iecēla amatā vairāku rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus: par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecelta tiesnese Aija Āva, par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku iecelts tiesnesis Aldis Stienis, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm – tiesneses Adrija Kasakovska un Inga Zālīte. Visi vietnieki iecelti amatā uz pieciem gadiem.
6. marts, 2018

Tieslietu padome nosaka tiesas, to atrašanās vietas un darbības teritorijas

Pēc tiesu teritoriālā reformas, kas noslēdzās 1.martā, Latvijas tiesu sistēmu veido desmit rajona (pilsētas) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Tieslietu padome pieņēma vēsturisku lēmumu, nosakot katru tiesu, tās darbības teritoriju un atrašanās vietu. Lēmums vēsturisks gan tādēļ, ka nosaka, kāds ir Latvijas tiesu teritoriālais sadalījums pēc tiesu reformas, gan tādēļ, ka Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma pirmo reizi, līdz šim tā bija Ministru kabineta kompetence.
6. marts, 2018

Atbalsta tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšanu disciplinārlietā

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Saeimā pirmajā lasījumā izskatītos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā par Tiesnešu disciplinārkolēģijas tiesībām noteikt tiesnesim ārpuskārtas profesionālās darbības novērtēšanu, taču vairākus priekšlikumus laboja atbilstoši to sākotnējai idejai, kāda tā bija izteikta no Tieslietu padomes.
6. marts, 2018

Tieslietu padome neatbalsta tiesu izpildītāju amata atlīdzības nepamatotu ierobežošanu

Tieslietu padome, izvērtējot informāciju par šobrīd Saeimā apspriestajiem grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, pauda kritisku attieksmi pret zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēra neizvērtētu un nepamatotu ierobežošanu.
6. marts, 2018

Rosina tiesu darbinieku atalgojumu veidot pēc tiem pašiem principiem, kādi izmantoti Saeimā, Prezidenta kancelejā un Valsts kontrolē nodarbinātajiem

Lai stiprinātu tiesu varas neatkarību un nodrošinātu trīs valsts varas atzaru, proti, likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas, līdzsvaru vienotajā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmā, Tieslietu padome, uzklausot Augstākās tiesas priekšlikumus, nolēma rosināt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
2. marts, 2018

Pārceļ tiesnesi uz apgabaltiesu; nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome pārcēla Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesi Olitu Blūmfeldi darbā Rīgas apgabaltiesā. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas apgabaltiesā.
2. marts, 2018

Tieslietu padome lems par tiesu darbības teritorijām un skatīs likumprojektus par tiesnešu profesionālas darbības ārpuskārtas novērtēšanu

Pirmdien, 5.martā, Tieslietu padome lems par tiesu, to darbības teritoriju un atrašanās vietu noteikšanu. Līdz šim to noteica Ministru kabinets, bet ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” tā nodota Tieslietu padomes kompetencē. Lēmums būs nozīmīgs arī ar to, ka tas noteiks Latvijas tiesu teritoriālo sistēmu pēc tiesu teritoriālās reformas, kas noslēgusies šā gada 1.martā.
1. marts, 2018

Eiropas tieslietu padomju asociācijas projekta grupas tikšanās Rīgā

Aizvadītajā nedēļā, 22.–23.februārī, Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projekta “Tiesu neatkarība, atbildīgums un kvalitāte” darba grupas ietvaros Rīgā notika dialoga grupas tikšanās, kurā piedalījās Tieslietu padomju pārstāvji no Nīderlandes, Norvēģijas, Ungārijas un Īrijas.