Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. oktobris, 2018

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu ētikas komisijas locekli

Tieslietu padome 29.novembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu vienu Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus.
24. oktobris, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesu priekšsēdētājus un vietnieku

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Grīnbergu Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Tieslietu padome iecēla tiesnesi Inesi Siliņeviču Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā ar 2018.gada 25.novembri uz pieciem gadiem.
24. oktobris, 2018

Ierosina atbrīvot tiesnesi no amata

Tieslietu padome ierosināja Saeimai atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Daini Pēteri Kļaviņu no amata veselības stāvokļa dēļ. Tiesnesis bija lūdzis Tieslietu padomi rosināt Saeimai atbrīvot viņu no amata pamatojoties uz likuma “Par Tiesu varu” 82.panta pirmās daļas 3.punktu. Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 23.oktobrī.
17. oktobris, 2018

Par Tieslietu padomes 15.oktobra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

15.oktobrī Tieslietu padome uz sēdi sanāca atjauninātā sastāvā, jo darbu sākuši pieci no jauna ievēlēti tiesnešu pārstāvji. No tiesnešu vidus bija jāievēl jauns Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.
11. oktobris, 2018

Tieslietu padome vērtēs Valsts kancelejas izstrādāto tiesnešu atlīdzības sistēmu

Uz Tieslietu padomes sēdi pirmdien, 15.oktobrī, Tieslietu padome sanāks jaunā sastāvā, jo darbu sākuši pieci no jauna ievēlēti tiesnešu pārstāvji. Pirmais darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
5. oktobris, 2018

Grozījumi Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbībā: mainīts sastāvs un paplašināta kompetence

Šodien, 5.oktobrī stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un ar to ieviešanu saistīto jautājumu regulējums likumā “Par tiesu varu”. Būtiskākie grozījumi – izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā un tās kompetences paplašināšana, nosakot pienākumu nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu disciplinārlietas ietvaros, ja radušās šaubas par tiesneša profesionalitāti.