Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. janvāris, 2018

Ventspils, Talsu, Saldus un Kuldīgas tiesnešus pārceļ darbā Kurzemes rajona tiesā

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.februārī tiks reorganizēta Talsu rajona tiesa, Kuldīgas rajona tiesa, Saldus rajona tiesa un Ventspils tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Liepājas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Kurzemes rajona tiesa un attiecīgi – Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
23. janvāris, 2018

Tieslietu padomes sēdē analizē maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesvedības procesus

Uzklausot Augstākās tiesas Civildepartamenta informāciju un viedokli par maksātnespējas tiesvedības procesiem, Tieslietu ministrijas ziņojumu par maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju viedokļus, Tieslietu padomes sēdē vienprātīgs bija atzinums, ka pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar situāciju 2008.–2014.gadā, ir notikušas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā. Piemēram, ir vairākkārt mainīts normatīvais regulējums, atjaunots Maksātnespējas konsultatīvās padomes darbs, tiek veidota jauna tiesnešu kandidātu atlases sistēma, ir ieviesta visu tiesnešu periodiska profesionālās darbības novērtēšana, notiekošā tiesu teritoriālā reforma nodrošinās, ka, nosakot tiesnešu specializāciju, pilnībā iespējams ievērot nejaušības principu lietu sadalē. 
22. janvāris, 2018

Tieslietu padome izsludina sēdes pārtraukumu līdz 5.februārim

Tieslietu padome pirmdien, 22.janvārī, sāka skatīt jautājumu par publiskajā telpā izskanējušo maksātnespējas procesu tiesvedību kritisko vērtējumu. 
18. janvāris, 2018

Tieslietu padome analizēs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedībām

Izsludināta Tieslietu padomes 22.janvāra sēdes darba kārtība. Tajā iekļauts jautājums par publiskajā telpā izskanējušo maksātnespējas procesu tiesvedību kritisko vērtējumu. 
15. janvāris, 2018

Tiesnešu karjeras jautājumi

Rīgas rajona tiesā divas jaunas tiesneses – Tieslietu padome noteica, ka ar Saeimas 21.decembra lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā Kristīne Evertovska tiesneša amata pienākumus pildīs Rīgas rajona tiesā, savukārt Baiba Jakobsone uz Rīgas rajona tiesu tiek pārcelta no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ar 12.februāri.
15. janvāris, 2018

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnešus pārceļ uz Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Īstenojot tiesu reformu, ar 2018.gada 15.janvāri Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, un turpmāk Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju aptvers trīs no Rīgas administratīvajiem rajoniem – Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu rajons. 
15. janvāris, 2018

Nosaka tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās

2018.gada 15.janvārī noslēdzas viens no tiesu teritoriālās reformas posmiem – samazinot pirmās instances tiesu skaitu Rīgas pilsētā, Ziemeļu rajona tiesa pievienota Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
9. janvāris, 2018

TIESLIETU PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS: TIESLIETU PADOME IR TIESU NEATKARĪBAS STPIPRINĀŠANAS GARANTS

“Personu tiesības uz taisnīgu tiesu pilnvērtīgi var nodrošināt vienīgi tad, ja tiesa ir neatkarīga. Demokrātiskās valstīs tādi institūti kā Tieslietu padome ir viens no tiesas neatkarības stiprināšanas garantiem,” videointervijā “Latvijas Vēstneša” portālā norāda Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.  
4. janvāris, 2018

Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus pildīs tiesnese Ilze Ramane

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesei Ilzei Ramanei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.