Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. septembris, 2017

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā pārvēl Māri Vīgantu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēl Līviju Slicu

Tiesnešu elektroniskajās vēlēšanās 29.septembrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēts Māris Vīgants un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus ievēlēta Administratīvo lietu departamenta tiesnese Līvija Slica.
22. septembris, 2017

Pārceļ pirmās instances tiesnešus

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Ievu Andžāni no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu un tiesnesi Ināru Jaunzemi no Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
12. septembris, 2017

Tieslietu padome ar Valsts kontroli pārrunā revīzijas ziņojumu par tiesu sistēmas attīstību un efektivitāti

Tieslietu padome 11.septembra sēdē tikās ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu un Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta direktori Ilzi Grīnhofu un sektora vadītāju Aelitu Jaunrozi. Valsts kontrole Tieslietu padomei prezentēja savu revīzijas ziņojumu par laikā no 2009.gada līdz 2015.gadam veikto tiesu sistēmas attīstības pasākumu efektivitāti.
12. septembris, 2017

Atbalsta Augstākās tiesas departamentu lomas palielināšanu tiesnešu kandidātu atlasē

Turpinot strādāt ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma dsiskutēja par vairākiem priekšlikumiem likumprojektam, kas saņemti pirms trešā lasījuma Saeimā. Tostarp par Augstākās tiesas departamentu tiesnešu kopsapulces kompetences palielināšanu Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlasē.
12. septembris, 2017

Pārdala zemesgrāmatu tiesneša amata vietu no Tukuma uz Rīgu

Ņemot vērā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba apjomu un noslodzi, Tieslietu padome nolēma ar šā gada 1.oktobri vienu zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata vietu, kas septembrī kļūs vakanta Tukuma rajona tiesā, pārcelt uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
12. septembris, 2017

Tiesu administrācija informē par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu

Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina sniedza Tieslietu padomei pārskatu par Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notiekošā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu. Projekta ietvaros tiek veikti trīs starptautiski vērtējumi.
12. septembris, 2017

3.novembra Tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci šā gada 3.novembrī un noteica konferences pamattēmu – tiesnešu neatkarība.
7. septembris, 2017

Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles ziņojumu un diskutēs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu”

Pirmdien, 11.septembrī, Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?” Valsts kontrole vērtēja, vai Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi tiesu sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanai 2009.–2015. gadā ir bijuši veiksmīgi un Latvijas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas ir novērstas.