Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. marts, 2016

Pilnveidos vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai tiesās

Uzskatot, ka lietu izskatīšanas standarts var būt noderīgs darba instruments gan tiesu priekšsēdētāju darbā, sekojot lietu izskatīšanas termiņiem, gan politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanas procesā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un Latvijas tiesu sistēmas aktualitātes.
22. marts, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci; četrus tiesnešus pārceļ

Par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju un vienlaikus – apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci – Tieslietu padome uz pieciem gadiem apstiprināja šīs tiesas tiesnesi Allu Šilovu.
22. marts, 2016

Apstiprina Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu plānu un tiesnešu konferences vadītājus

Šīgada Tiesnešu konference 13.maijā tiks veltīta tiesnešu ētikas jautājumiem, jo jāpārvēl Tiesnešu ētikas komisijas pamatsastāvs, kas darbojas kopš komisijas izveidošanas 2008.gadā. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēl uz četriem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
17. marts, 2016

Tieslietu padomes darba kārtībā jautājums par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 21.martā, Tieslietu padome atgriezīsies pie jautājuma par vienotu apelācijas instanci tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu pārsūdzībai.
8. marts, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi: nosaka tiesu, uzdod pildīt pienākumus vakances laikā

Tieslietu padome noteica Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu kā tiesu, kur tiesneša amata pienākumus pildīs 18.februārī ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā tiesnese Baiba Volfa-Riekstiņa.
16. februāris, 2016

Tiesnešu konferenci veltīs ētikas jautājumiem

Šīgada Tiesnešu konferenci Tieslietu padome nolēmusi veltīt tiesnešu ētikas jautājumiem.
16. februāris, 2016

Tieslietu padome vēlreiz aktualizē nepietiekamā tiesu darbinieku atalgojuma problēmu

Atkārtoti vēršot uzmanību uz tiesu darbinieku nesamērīgi zemo atalgojumu, Tieslietu padome aicina piešķirt tiesu sistēmai pietiekamu finansējumu, lai tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu būtu iespējams paaugstināt līdz maksimāli atļautajam vienotās valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojuma sistēmas ietvaros.
16. februāris, 2016

Diskutē par zvērinātu advokātu procesa tālāku attīstību civilprocesā

Lai virzītu advokātu procesa ieviešanu civillietu iztiesāšanā, nepieciešamas plašākas diskusijas un izsvērtāka analīze, ņemot vērā Latvijas apstākļus, – uzskata Tieslietu padome, pagaidām nepieņemot lēmumu par atbalstu šai koncepcijai.
16. februāris, 2016

Veiks visaptverošu Latvijas tiesu sistēmas novērtējumu

Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par Eiropas Struktūrfondu projekta ietvaros plānoto Latvijas tieslietu sistēmas izvērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei ar mērķi, uzlabojot tieslietu jomas darbību, atbalstīt ekonomikas attīstību.
16. februāris, 2016

Atbalsta valsts līdzdalības saglabāšanu Tiesu namu aģentūrā

Tieslietu padome atbalsta valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” stratēģisko mērķi – tieslietu sistēmas infrastruktūras efektīva pārvaldība – un valsts līdzdalības saglabāšanu aģentūrā.