Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. septembris, 2016

Starptautiskā konferencē referē par pieeju tiesai un tiesu efektivitāti Latvijā

Otrdien, 13.septembrī, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane piedalījās starptautiskā konferencē “Jurisprudence Centrālajā un Austrumeiropā”, kas notika Lietuvā, Mikola Romeris universitātē. Konferencē, kurā plaši skatītas reģiona aktualitātes un tiesību attīstība kopumā, Latvijas pārstāve sniedza priekšlasījumu “Pieeja tiesai un tiesu efektivitāte. Jaunākā attīstība Latvijā”.
13. septembris, 2016

Eiropas projekta ietvaros veiks Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu

Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.
13. septembris, 2016

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas – 13.oktobrī

Ņemot vērā, ka septembrī beidzas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas piecu locekļu pilnvaras, Tieslietu padome nolēma 13.oktobrī organizēt elektroniskās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas.
13. septembris, 2016

Piekrīt no likuma izslēgt nosacījumu par tiesu auditu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas precizē tiesu audita funkcijas īstenošanas kārtību.
13. septembris, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrita tiesneša Dzintara Melbārža pārcelšanai tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Ogres rajona tiesu un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ievas Višķeres pārcelšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā.
8. septembris, 2016

Tieslietu padome apspriedīs tieslietu sistēmas novērtējuma saturu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 12.septembrī, Tieslietu padome izvērtēs Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.