Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. aprīlis, 2016

Tiesnešu profesionālās darbības izvērtēšana rosina tiesnešus pilnveidoties

Noslēdzot pirmo visu Latvijas tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, kas tika veikta trīs gadu laikā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija secinājusi, ka līdz ar profesionālās darbības izvērtēšanu vairojusies tiesnešu izpratne par viņu pienākumu pastāvīgi profesionāli pilnveidoties un attīstīties.
26. aprīlis, 2016

Atbalsta Civilprocesa grozījumus kasācijas instances darba efektivizēšanai

Tieslietu padome atbalstīja Saeimā virzītos grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredzēti kasācijas tiesvedības efektivizēšanai.
26. aprīlis, 2016

Latvijas tieslietu sistēmai pozitīvs vērtējums Eiropas Savienībā

Ikgadējais Eiropas Komisijas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā EU Justice Scoreboard, kas tiek veikts kopš 2013.gada, šogad apstiprina progresu Latvijas tieslietu sistēmas darbā.
26. aprīlis, 2016

Par investoru un uzņēmēju vērtējumu tiesu sistēmai un tiesiskumam Latvijā

Rīgas Ekonomikas augstskolas docents un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka iepazīstināja Tieslietu padomi ar pētījumu par uzņēmēju vērtējumu Latvijas tiesu sistēmai, kas veikts, sadarbojoties Rīgas Ekonomikas augstskolai un Tieslietu ministrijai.
26. aprīlis, 2016

Reformai noslēdzoties, samazinās Augstākās tiesas tiesnešu skaitu

Tieslietu padome vērsīsies ar priekšlikumu Saeimā noteikt, ka ar 2017.gada 1.janvāri Augstākajā tiesā ir 36 tiesneši, tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, līdzšinējo 48 tiesnešu vietā.
26. aprīlis, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalstīja vairāku tiesu priekššēdētāju, vietnieku un tiesu nama priekšsēdētāju iecelšanu amatos.
26. aprīlis, 2016

Tiesu administrācijas pārskats par 2015.gada darbu

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas ikgadējo ziņojumu par darbu. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics informēja par būtiskākajiem darba virzieniem un rezultātiem 2015.gadā un iezīmēja svarīgākos šīgada uzdevumus.
22. aprīlis, 2016

Tieslietu padome analizē tieslietu sistēmas efektivitātes aspektus vairākos pētījumos

Lai padziļinātāk vērtētu Latvijas tieslietu sistēmas kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, Tieslietu padome 25.aprīļa sēdē uzklausīs vairāku ar tieslietu sistēmu saistītu pētījumu un aptauju rezultātu analīzi.
13. aprīlis, 2016

Jaunākais Eiropas Komisijas ziņojums apliecina pozitīvu Latvijas tiesu darba efektivitātes vērtējumu

Eiropas Komisija publiskojusi jau ceturto ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā „Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” (The 2016 EU Justice Scoreboard), kurā analizēta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Apkopotie dati par Latviju uzrāda pozitīvu tendenci būtiskos tiesu efektivitātes rādītājos: tiesvedības ilgums, neizskatīto lietu uzkrājums, digitālo risinājumu ieviešana tiesu darbā.