Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. februāris, 2016

Tiesnešu konferenci veltīs ētikas jautājumiem

Šīgada Tiesnešu konferenci Tieslietu padome nolēmusi veltīt tiesnešu ētikas jautājumiem.
16. februāris, 2016

Tieslietu padome vēlreiz aktualizē nepietiekamā tiesu darbinieku atalgojuma problēmu

Atkārtoti vēršot uzmanību uz tiesu darbinieku nesamērīgi zemo atalgojumu, Tieslietu padome aicina piešķirt tiesu sistēmai pietiekamu finansējumu, lai tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu būtu iespējams paaugstināt līdz maksimāli atļautajam vienotās valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojuma sistēmas ietvaros.
16. februāris, 2016

Diskutē par zvērinātu advokātu procesa tālāku attīstību civilprocesā

Lai virzītu advokātu procesa ieviešanu civillietu iztiesāšanā, nepieciešamas plašākas diskusijas un izsvērtāka analīze, ņemot vērā Latvijas apstākļus, – uzskata Tieslietu padome, pagaidām nepieņemot lēmumu par atbalstu šai koncepcijai.
16. februāris, 2016

Veiks visaptverošu Latvijas tiesu sistēmas novērtējumu

Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par Eiropas Struktūrfondu projekta ietvaros plānoto Latvijas tieslietu sistēmas izvērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei ar mērķi, uzlabojot tieslietu jomas darbību, atbalstīt ekonomikas attīstību.
16. februāris, 2016

Atbalsta valsts līdzdalības saglabāšanu Tiesu namu aģentūrā

Tieslietu padome atbalsta valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” stratēģisko mērķi – tieslietu sistēmas infrastruktūras efektīva pārvaldība – un valsts līdzdalības saglabāšanu aģentūrā.
12. februāris, 2016

Tieslietu padome spriedīs par advokāta procesu civillietās un citiem jautājumiem

Tieslietu ministrija iesniegusi Tieslietu padomes apspriešanai ziņojumu par vairākiem variantiem advokāta procesa paplašināšanai un ieviešanai atsevišķās civillietu kategorijās.
1. februāris, 2016

Darbu sāk reorganizētās Latgales reģiona tiesas

Ar šodienu, 1.februāri, Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā darbu sāk divas apvienotās rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas – Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa un Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa.