Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. jūlijs, 2015

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procesā, kas tika izsludināts 23.jūlijā, pieņēmusi lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos – par tiesu noteikšanu tiesneša amata pienākumu pildīšanai, par pārcelšanu, par tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu, par tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku.