Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. jūnijs, 2015

Ar tiesu priekšsēdētājiem apspriež tiesu komunikācijas stratēģiju

No stratēģiskiem dokumentiem uz darbību – tāds vadmotīvs bija Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas sarunai ar tiesu priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un tiesu kolēģiju priekšsēdētājiem. Tikšanās 17.jūnijā bija organizēta, lai informētu par diviem Tieslietu padomes apstiprinātiem dokumentiem – Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un Tiesu komunikācijas stratēģiju – un diskutētu par veidiem, kā tos izmantot tiesu darbā.
10. jūnijs, 2015

Pieņem Hāgas deklarāciju par tiesu sistēmas efektivitātes veicināšanu

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) Ģenerālās asamblejas šīgada tēma bija par tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšanu. Asamblejā, kas notika Hāgā 3.–5.jūnijā, piedalījās 22 asociācijas locekļi un 15 novērotāji. Latviju Eiropas Tieslietu padomju asociācijā pārstāvēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. ENCJ prezidents Džefrijs Voss (Geoffrey
9. jūnijs, 2015

Tieslietu padome piekrīt Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijai

Tieslietu padome atbalstīja plānotos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ar ko paredzēts likumā noteikt regulējumu, lai turpmāk varētu veikt ar tiesu namu koncepta ieviešanu saistītās reformas tiesu organizatoriskajā struktūrā, kā arī piešķirt Ministru kabinetam kompetenci noteikt rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas.
9. jūnijs, 2015

Atbalsta tiesu jaunās politikas iniciatīvas turpmākajiem trīs gadiem

Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas sagatavotās jaunās politikas iniciatīvas tiesām 2014.–2016.gadam.
9. jūnijs, 2015

Aktualizē vadlīnijas lietu nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

Tieslietu padome papildināja iepriekš apstiprinātās Vadlīnijas tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai, paredzot videokonferences organizēšanu, ja lietas dalībnieks lūdz iespēju piedalīties lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci.
9. jūnijs, 2015

Tiesnešu karjera: ieceļ apgabaltiesu vadītājus, Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt pienākumus apgabaltiesā

Tieslietu padome atbalstīja Andra Strauta atkārtotu iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz 5 gadiem. Andrim Strautam ir 21 gada pieredze tiesneša amatā, un 19 gadu pieredze vadošā amatā – bijis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, bet kopš 2010.gada – Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs.
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padome lems par Jūrmalas tiesas reorganizāciju

Pirmdien, 8.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā tiks skatīts jautājums par iespējamo Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizāciju jeb pievienošanu Rīgas rajona tiesai.
4. jūnijs, 2015

Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas ģenerālajā asamblejā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Tieslietu padomu asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā asamblejā, kas notiek Hāgā 3.–5.jūnijā. Asamblejas pamata tēma – tieslietu sistēmu efektivitātes veicināšana.