Par Tieslietu padomi

Drukas versija
20. marts, 2015

Aicina Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu

Tieslietu padome lūdz Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu par trīs tiesnešiem, paredzot, ka apgabaltiesās ir 140 tiesneši, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22.
20. marts, 2015

Jūrmalas tiesas tiesnesi pārceļ uz Rīgas rajona tiesu

Tieslietu padome piekrita pārcelt tiesnesi Ilzi Freimani no Jūrmalas pilsētas tiesas uz Rīgas rajona tiesu.
10. marts, 2015

Aktualizē jautājumu par tiesnešu atalgojuma nevienlīdzību ar valsts pārvaldi

Tieslietu padome aktualizēja jautājumu par nepilnībām valsts pārvaldes vienotajā atalgojuma sistēmā un aicina likumdevēju un izpildvaru novērst nesamērīgo atšķirību starp izpildvaras juristu un tiesnešu atalgojumu. Par līdzvērtīgām uzskatītās algas tiesnešiem šobrīd var būt pat par 50% zemākas nekā algas izpildvarā.
10. marts, 2015

Atbalsta rajona tiesu namu izveidi un izmaiņas tiesu palātu tiesnešu pārcelšanas kārtībā

Tieslietu padome atbalsta paātrinātā kārtībā Saeimas 3.lasījumam virzītos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas veidotu juridisku pamatu rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai, apvienojot vairākas tiesas un veidojot tiesu namus. Likuma grozījumi nosaka reorganizētās tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek tiesneša pārcelšana tiesu reorganizācijas gadījumā.
10. marts, 2015

Pārdala tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos; jautājumu par Disciplinārtiesas kompetenci skatīs atkārtoti

Tieslietu padome 9.marta sēdē, uzklausot Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča informāciju par Augstākās tiesas plēnuma lēmumiem, nolēma tos atbalstīt – pārdalīt tiesnešu amata vietas starp Augstākās tiesas departamentiem, bet jautājumu par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu skatīt atkārtoti.
6. marts, 2015

Tieslietu padomei prasa viedokli par rajona tiesu reorganizāciju un par Augstākās tiesas tiesnešu karjeru pēc tiesu palātu likvidācijas

Pirmdien, 9.martā, notiks Tieslietu padomes sēde, lai apspriestu un izteiktu viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas sagatavoti Saeimas 3.lasījumam.
2. marts, 2015

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēl Artūru Freibergu

Tiesnešu neklātienes konferencē 2.martā par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs.