Par Tieslietu padomi

Drukas versija
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi – iecelšana priekšsēdētāju un vietnieku amatos; pārcelšana

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās rajona tiesas tiesneša Staņislava Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā un tiesneša Guntara Ploriņa iecelšanu Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā.
21. jūlijs, 2014

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas – elektroniski

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanas un norises plānu Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus tiks vēlēti klātienes konferencē 5.septembrī, bet citu pašpārvaldes institūciju locekļi – neklātienē (e-konferencē) 12.septembrī.
21. jūlijs, 2014

Jaunu Tieslietu padomi vēlēs 5.septembra tiesnešu konferencē

Tieslietu padome apstiprināja 2014.gada tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanu organizēšanas un norises plānu, kas paredz Tieslietu padomes vēlēšanas organizēt klātienes formā 5.septembra Tiesnešu konferencē Rīgas Kongresu namā, izmantojot elektroniskas konferences elementus attiecībā uz kandidātu izvirzīšanu.