Par Tieslietu padomi

Drukas versija
15. maijs, 2014

Atbalsta divu rajona tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Cēsu rajona tiesas tiesneses Daces Blūmas iecelšanu Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un Preiļu rajona tiesas tiesneses Anitas Stikānes iecelšanu Preiļu rajona tiesas priekšssēdētājas amatā uz pieciem gadiem.