Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. aprīlis, 2014

Konceptuāli atbalsta tiesu sistēmas cilvēkresursu attīstības pamatnostādnes

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto dokumentu „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kura realizācijā plānots piesaistīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.
29. aprīlis, 2014

Palielinās tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā

Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja lūgumu palielināt apgabaltiesas tiesnešu skaitu un ņemot vērā, ka Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ir izveidojušās divas tiesneša amata vakances, Tieslietu padome nolēma aicināt Saeimu šīs vakances pārcelt uz Administratīvo apgabaltiesu. Lēmums balstīts uz tiesu noslodžu analīzi un saskaņots ar abu tiesu priekšsēdētājiem.
29. aprīlis, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalsta līdzdzšinējās Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Svetlanas Beļajevas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā arī uz nākamajiem pieciem gadiem. Konkursā uz Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi tiesneši.
29. aprīlis, 2014

Tiesu reformas rezultātā Augstākajā tiesā stiprinās kasācijas instanci

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un palātā no 2015.gada 1.janvāra: Administratīvo lietu departamentā – 9, Civillietu departamentā – 15, Krimināllietu departamentā – 10, Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.
25. aprīlis, 2014

Tieslietu padomes sēdē - par tiesnešu skaita un tiesu darbības teritorijas izmaiņām

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 28.aprīlī, tiks noteikts tiesnešu skaits Augstākās tiesas departamentos un Civillietu tiesu palātā pēc 2015.gada 1.janvāra, kad būs likvidēta Krimināllietu tiesu palāta. Tiks skatīts arī jautājums par tiesneša skaita izmaiņām Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā.