Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. aprīlis, 2014

Palielinās tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā

Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja lūgumu palielināt apgabaltiesas tiesnešu skaitu un ņemot vērā, ka Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ir izveidojušās divas tiesneša amata vakances, Tieslietu padome nolēma aicināt Saeimu šīs vakances pārcelt uz Administratīvo apgabaltiesu. Lēmums balstīts uz tiesu noslodžu analīzi un saskaņots ar abu tiesu priekšsēdētājiem.
29. aprīlis, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalsta līdzdzšinējās Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Svetlanas Beļajevas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā arī uz nākamajiem pieciem gadiem. Konkursā uz Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi tiesneši.
29. aprīlis, 2014

Tiesu reformas rezultātā Augstākajā tiesā stiprinās kasācijas instanci

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un palātā no 2015.gada 1.janvāra: Administratīvo lietu departamentā – 9, Civillietu departamentā – 15, Krimināllietu departamentā – 10, Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.
25. aprīlis, 2014

Tieslietu padomes sēdē - par tiesnešu skaita un tiesu darbības teritorijas izmaiņām

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 28.aprīlī, tiks noteikts tiesnešu skaits Augstākās tiesas departamentos un Civillietu tiesu palātā pēc 2015.gada 1.janvāra, kad būs likvidēta Krimināllietu tiesu palāta. Tiks skatīts arī jautājums par tiesneša skaita izmaiņām Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā.
11. marts, 2014

Atbalsta tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu; lemj citus tiesnešu karjeras jautājumus

Tieslietu padome atbalstīja divu rajona tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā uz pieciem gadiem – Daina Treija būs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja, bet Adrija Kasakovska – Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja.
11. marts, 2014

Plānoti grozījumi likumā „Par tiesu varu”, paplašinot Tieslietu padomes kompetenci

Tieslietu ministrija konceptuāli informēja Tieslietu padomi par grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kuru izstrāde šobrīd ir ministrijas aktuālajā darba kārtībā.
11. marts, 2014

Atbalsta Augstākās tiesas plēnuma aicinājumu atjaunot vēsturisko Senāta nosaukumu

Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas plēnuma 21.februāra lēmumu, kurā aicināts Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko nosaukumu „Senāts”, kas zudis sakarā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.
10. marts, 2014

Vienbalsīgi atbalsta Laviņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

10.marta sēdē Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša Alda Laviņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
7. marts, 2014

Sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un apspriedīs grozījumus likumā „Par tiesu varu”

Pirmdien, 10.martā, Tieslietu padome sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Aldi Laviņu, ko amatam izvirzījis Augstākās tiesas plēnums.
18. februāris, 2014

Atbalsta rūpniecisko strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās

Apspriežot Tieslietu ministrijas izstrādātos priekšlikumus rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas tiesiskajam regulējumam, Tieslietu padome atzina par atbalstāmu priekšlikumu turpmāk šī īpašuma strīdus un pārsūdzētos Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumus izskatīt īpašā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.