Par Tieslietu padomi

Drukas versija
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu konference – 5.septembrī

Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 5.septembrī, kā arī konceptuāli vienojās, ka pamatjautājums šajā konferencē būs Tieslietu padomes pirmā darbības posma izvērtējums un jauna padomes sastāva vēlēšanas.
17. jūnijs, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome noteica, ka Inesei Tumanovai tiesneša pienākumi pildāmi Jēkabpils rajona tiesā, bet Kristīnei Zaurai – Jelgavas tiesā.
17. jūnijs, 2014

Veidos vadlīnijas komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem

Tieslietu padome uzklausīja Tiesnešu ētikas komisijas informāciju par tās izstrādāto vadlīniju projektu tiesu komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem.
17. jūnijs, 2014

Tiesu administrācijas darba prioritāte – drošība tiesās un anonimizācijas vienkāršošana

Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajam, Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2013.gada darbu.
17. jūnijs, 2014

Uzklausa informāciju par tiesu plānotajiem lietu izskatīšanas termiņu standartiem

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas apkopoto informāciju par tiesu noteiktajiem lietu izskatīšanas standartiem rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.
17. jūnijs, 2014

Atbalsta tiesu namu koncepta pakāpenisku ieviešanu

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par tā sauktā tiesu namu koncepta virzību, kas paredz pārskatīt līdzšinējās tiesu darbības teritorijas un apgabaltiesas darbības teritorijā esošās rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas apvienot, juridiski izveidojot vienu pirmās instances tiesu, līdzšinējās tiesas pārveidojot par tiesu namiem.
13. jūnijs, 2014

Tieslietu padomes sēdē - par tiesu namiem, lietu izskatīšanas termiņu standartiem un komunikācijas vadlīnijām

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 16.jūnijā, Tieslietu padome uzklausīs Tieslietu ministrijas ziņojumu par tiesu namiem jeb tiesu darbības teritoriju izmaiņām, kā arī apkopojumu par lietu izskatīšanas standartiem un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.
11. jūnijs, 2014

Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas desmitgadei veltītajā Ģenerālajā asamblejā

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) pulcējas Romā 11.–13.jūnijā, lai atzīmētu tās desmitgadi. Latvijas Tieslietu padomi Ģenerālajā asamblejā pārstāv Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
15. maijs, 2014

Atbalsta divu rajona tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Cēsu rajona tiesas tiesneses Daces Blūmas iecelšanu Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un Preiļu rajona tiesas tiesneses Anitas Stikānes iecelšanu Preiļu rajona tiesas priekšssēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
29. aprīlis, 2014

Konceptuāli atbalsta tiesu sistēmas cilvēkresursu attīstības pamatnostādnes

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto dokumentu „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kura realizācijā plānots piesaistīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.