Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. septembris, 2014

Administratīvajai apgabaltiesai no četriem kandidātiem izvēlas divus tiesnešus

Tieslietu padomei bija jāizšķiras, kurus divus no četriem Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem, kuri pieteikušies konkursā, pārcelt uz vakantajām tiesnešu vietām Administratīvajā apgabaltiesā.
30. septembris, 2014

Ministrijas darba grupa meklēs risinājumu drošības nodrošināšanai tiesas zālēs

Saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Čalovska lietā, kurā pausti pārmetumi Latvijai par apcietināto atrašanos tiesas zālē metāla nožogojumā, aktualizējies jautājums par to, kā nodrošināt drošību tiesas zālēs, neizmantojot šos metāla nožogojumus.
30. septembris, 2014

Atbalsta vienotu vadlīniju izstrādi lietu nodošanai citai tiesai

Tieslietu padome atzina par lietderīgu izstrādāt tiesām kopīgas vadlīnijas, kā organizēt tiesvedībā pieņemtu lietu nodošanu citai tiesai.
30. septembris, 2014

Izstrādās tiesu sistēmas stratēģiskās komunikācijas vadlīnijas

Turpinot iepriekšējās Tieslietu padomes sadarbībā ar Tiesnešu ētikas komisiju sākto tiesu komunikācijas vadlīniju izstrādi, Tieslietu padome uzklausīja komunikāciju eksperta viedokli un akceptēja priekšlikumu izstrādāt tiesu sistēmai kopīgas stratēģiskās komunikācijas vadlīnijas.
30. septembris, 2014

Atbalsta tiesu jaunās politikas iniciatīvas

Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas jaunās politikas iniciatīvas un Tieslietu ministrijas sagatavotās apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Zemesgrāmatu nodaļu jaunās politikas iniciatīvas jeb pasākumus, kam tiek prasīts papildu valsts budžeta finansējums.
30. septembris, 2014

Veiks tiesu prakses pētījumu prasības nodrošinājuma piemērošanā

Ņemot vērā Saeimas Juridiskās komisijas aktualizēto jautājumu par tiesu praksi prasības nodrošinājuma piemērošanā, kā arī mediju un sabiedrības paaugstināto un nereti kritisko attieksmi pret šo prasību izskatīšanas procedūru un rezultātu tiesās, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas iniciatīvu veikt tiesu prakses apkopojumu un problēmjautājumu identificēšanu prasības nodrošinājuma piemērošanā.
30. septembris, 2014

Atbalsta Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības izbeigšanu jeb reorganizāciju.
30. septembris, 2014

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēl Augstākās tiesas tiesnesi Ināru Gardu

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem četriem gadiem Tieslietu padome ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesi Ināru Gardu.
26. septembris, 2014

Tieslietu padomes darba kārtībā – tiesu reorganizācija, drošība tiesas zālēs, jaunās politikas iniciatīvas un citi jautājumi

Pirmdien, 29.septembrī, uz pirmo sēdi sanāks jaunā Tieslietu padome, kuras pārstāvji no tiesnešu vidus tika ievēlēti Tiesnešu konferencē 5.septembrī un Augstākās tiesas plēnumā 15.septembrī. Līdz ar to pirmais Tieslietu padomes sēdes darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
12. septembris, 2014

Pārvēlēti tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvji

Noslēgusies Latvijas tiesnešu neklātienes konference un tiesneši e-vēlēšanās pārvēlējuši pārstāvjus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā.