Par Tieslietu padomi

Drukas versija
23. aprīlis, 2013

Tieslietu padome izvērtē plānotos plašos grozījumus likumā „Par tiesu varu”

Tieslietu padome atbalsta lielu daļu no paredzētajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, taču vairāki grozījumi vai to ieviešanas mehānismi netika akceptēti, izskatot tos Tieslietu padomes 8. un 22. aprīļa sēdēs.
19. aprīlis, 2013

Tieslietu padome turpinās izvērtēt iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu”

Pirmdien, 22. aprīlī Tieslietu padome turpinās izvērtēt izstrādātos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ko Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija nosūtījusi Tieslietu padomes izvērtējumam pirms trešā lasījuma. Otrs jautājums, par ko Tieslietu padomei jāformulē savs viedoklis, ir par Satversmes tiesā ierosināto lietu „Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”, kurā Tieslietu padome ir atzīta par pieaicināto personu.
9. aprīlis, 2013

Tieslietu padome atbalsta akcionāru sapulču lēmumu izskatīšanu vienā tiesā, bet nepiekrīt lietu pārsūdzībai kasācijā

Par Tieslietu padomes 8. aprīļa sēdes lēmumiem. Tieslietu padome, pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izskatot likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, ko Valsts prezidents nodevis otrreizējai caurlūkošanai, atbalstīja likumprojektā paredzēto regulējumu noteikt konkrētu vienu tiesu lietu izskatīšanai par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.