Par Tieslietu padomi

Drukas versija
31. oktobris, 2013

Tiesnešu konferences protokola vietā – audioieraksts

Tiesnešu konferences gaitu un tajā pieņemtos lēmumus turpmāk nefiksēs protokolā, bet audioierakstā – tā pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma lēmusi Tieslietu padome, izdarot grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā.
29. oktobris, 2013

Tiesnešu konferencē – par tiesu darba aktualitātēm

Piektdien, 1. novembrī, notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā piedalīties aicināti visi Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kā arī Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.
22. oktobris, 2013

Atbalsta zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vietnieku iecelšanu

Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ievas Zabarovskas iecelšanu šīs zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem.
15. oktobris, 2013

Tieslietu padome prasa Tieslietu ministrijai informāciju par ES Sociālā fonda līdzekļu izlietojuma plānojumu

Tieslietu padome 15.oktobrī nosūtījusi informācijas pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam, lūdzot sniegt informāciju un skaidrojumu par Tieslietu ministrijas sagatavoto plānošanas dokumentu – izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020.gadam, uz kura projekta pirmreizējās apspriešanas sanāksmi 17.oktobrī ministrija ir aicinājusi atsevišķus tiesu varas pārstāvjus.
7. oktobris, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants

4.oktobra Tiesnešu neklātienes konferencē par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus ir ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants.