Par Tieslietu padomi

Drukas versija
15. oktobris, 2013

Tieslietu padome prasa Tieslietu ministrijai informāciju par ES Sociālā fonda līdzekļu izlietojuma plānojumu

Tieslietu padome 15.oktobrī nosūtījusi informācijas pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam, lūdzot sniegt informāciju un skaidrojumu par Tieslietu ministrijas sagatavoto plānošanas dokumentu – izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020.gadam, uz kura projekta pirmreizējās apspriešanas sanāksmi 17.oktobrī ministrija ir aicinājusi atsevišķus tiesu varas pārstāvjus.
7. oktobris, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants

4.oktobra Tiesnešu neklātienes konferencē par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus ir ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants.
24. septembris, 2013

Par Tieslietu padomes 16.septembra sēdes lēmumiem

Apstiprināta 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtība un norises plāns; noteikts konferences vadītājs, sekretārs un apstiprināta balsu skaitīšanas komisija
24. septembris, 2013

Par Tieslietu padomes 23.septembra sēdes lēmumiem

Tieslietu padome, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta pirmo daļu, atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto rajonu (pilsētu) tiesu, to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2014.gadam. Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2014.gadam.
18. septembris, 2013

Tiesnešu konferencē – tiesu darbs pēc grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, cilvēktiesību aktualitātes un korupcijas uztveres pētījums

Tieslietu padome sasauc Latvijas Tiesnešu konferenci 2013. gada 1. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Konferences darbs plānots trīs daļās.
27. augusts, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli vēlēs elektroniski

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa ievēlēšanai Tieslietu padome nolēmusi organizēt elektronisko Tiesnešu konferenci. Konferences organizēšanas un norises plāns tiks apstiprināts nākamajā Tieslietu padomes sēdē.
27. augusts, 2013

Tiesnešu konferenci sasauks 1. novembrī

Lai uzklausītu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatu par to darbu un apspriestu tiesu darba aktualitātes, Tieslietu padome nolēmusi sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci 1. novembrī.
23. augusts, 2013

Atbalsta Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
4. jūlijs, 2013

Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatam atbalsta Ašmani, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatam – Orniņu

Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Orniņas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā un Jelgavas tiesas tiesneses Līgas Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētājas amatā.
2. jūlijs, 2013

Tieslietu padome nosaka tiesas, kur tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus

Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur tiesneša pienākumus pildīt pieciem ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltiem jaunajiem tiesnešiem.