Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. septembris, 2011

Apstiprina Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlases konkursa nolikumu, citu tiesu tiesnešu kandidātu atlases nolikumu vēl izstrādā

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāti turpmāk tiks izraudzīti atklātā konkursā. To paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu” un Tieslietu padomes 27. septembra sēdē apstiprinātais Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikums.
27. septembris, 2011

Tiesnešu konferenci sasauks 25. novembrī

Tieslietu padome 25. novembrī sasauc visu Latvijas tiesnešu konferenci. Konferencē pārskatu sniegs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tiesnešu ētikas komisija, kā arī paredzētas vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvju vēlēšanas. Darbs konferences otrajā daļā tiks organizēts trīs sekcijās, katrā no tām sīkāk iztirzājot tiesu prakses aktuālus jautājumus civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību nozarē.
26. septembris, 2011

Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu atlases organizēšanu

Otrdien, 27. septembrī Tieslietu padome apspriedīs tiesnešu amata kandidātu konkursu organizēšanas un atlases kārtību. Saskaņā ar 2011. gada 9. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiesneša amata kandidātu atlase gan rajona (pilsētu) tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, gan apgabaltiesās un arī Augstākajā tiesā notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome.