Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos un nākamās sēdes darba kārtība

Tieslietu padome noteikusi, ka tiesnese Lauma Šteinerte, kuru Saeima apstiprinājusi apgabaltiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā. Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei Tieslietu padome uzdeva ar 1. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
10. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos. Tieslietu padome atbalsta atkārtotu Zemgales apgabaltiesas tiesneses Ingunas Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.