Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. novembris, 2010

Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu, Zemesgrāmatu, rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu - tikai daļā

25. novembra sēdē, izskatot un izsakot viedokli par tiesu budžeta pieprasījumu 2011. gadam, Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu, izņemot daļā par tiesnešu atlīdzību.
24. novembris, 2010

Tieslietu padome skatīs tiesu budžeta pieprasījumus nākamajam gadam

Otrdien, 23. novembrī, notika Tieslietu padomes sēde, kurā padome lēma par vairāku apgabaltiesu tiesnešu aizstāšanu un konkrētu apgabaltiesu un rajona tiesu noteikšanu, kurās Saeimas ieceltajiem un apstiprinātajiem tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus.
4. novembris, 2010

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieci ievēl Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju

4. novembrī uz pirmo sēdi sanāca Tiesnešu disciplinārkolēģija jaunais sastāvs, ko 3. septembrī ievēlēja tiesnešu konference. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” disciplinārkolēģijas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā tiesnešu konferencē ievēlēts Pāvels Gruziņš.