Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. aprīlis, 2021

Tieslietu padomes aktualitātes tiek pārrunātas ar tiesu priekšsēdētājiem

Lai pārrunātu tiesu darbā aktuālus jautājumus, pie kā tiek strādāts Tieslietu padomē, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs 16.aprīlī tikās ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem.
16. aprīlis, 2021

Pilnveidota tiesneša amata kandidātu atlases kārtība

Ņemot vērā Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlases laikā gūto pieredzi, Tieslietu padome pēc atlases komisijas priekšlikumiem pilnveidojusi rajona un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, uzlabojot gan pārbaudījumu saturu un vērtēšanas kritērijus, gan paša procesa organizāciju.
13. aprīlis, 2021

Kandidējot uz Augstākās tiesas tiesneša amatu atkārtoti, divus gadus derēs jau iesniegtie dokumenti un pārbaužu rezultāti

Tieslietu padome papildināja Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību, nosakot, ja kandidāts, kuru senatoru kopsapulce nav virzījusi apstiprināšanai konkursa gaitā, kurā kandidātu skaits ir lielāks par vakanču skaitu, piedalās turpmākos konkursos, viņa dokumenti, izņemot pieteikumu, eseja un psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkums uzskatāmi par derīgiem divus gadus no pirmā konkursa noslēguma.
12. aprīlis, 2021

Ieceļ Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Andu Kraukli.
29. marts, 2021

Tieslietu padome nepiekrīt Imigrācijas likuma projektā paredzētajai lēmumu pārsūdzībai Senātā

Tieslietu padome, apspriežot Valsts sekretāru sanāksmē izskatīto jaunā Imigrācijas likuma projektu, pauda noraidošu attieksmi tam, ka iekšlietu ministra lēmumi par ārzemnieku iekļaušanu sarakstā, kam ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta saistībā ar valsts drošības vai sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, un lēmumi par to piespiedu izraidīšanu būtu pārsūdzami Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Tieslietu padome uzskata, ka šie lēmumi pārsūdzami Administratīvajā apgabaltiesā.
26. marts, 2021

Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ieceļ Miķeli Zumbergu

Par jaunās Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. Viņš pildīs tiesas priekšsēdētaja pienākumus uz laiku līdz Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs tiks iecelts likumā “Par tiesu varu” paredzētajā kārtībā.
26. marts, 2021

Tieslietu padomes tiesneši tiekas ar “Delnu”

Pēc Sabiedrības par atklātību – Delna jaunās komandas iniciatīvas 26.martā notika Tieslietu padomes tiesnešu tikšanās ar biedrības pārstāvjiem, lai iepazītos un pārrunātu iespējamo sadarbību.
25. marts, 2021

Divi jauni tiesneši apgabaltiesās; Vidzemes rajona tiesā pārcelta tiesneša amata vieta

Tieslietu padome 24.martā rakstveida procesā pieņēma lēmumu pārcelt Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Aivu Daideri Kurzemes apgabaltiesas tiesneses amatā un Administratīvās rajona tiesas tiesnesi Ojāru Priedīti Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.
24. marts, 2021

Tieslietu padome pilnveidos tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Piektdien, 26.martā, Tieslietu padomes sēdē vairāki jautājumi saistīti ar jaunās Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu – amata pienākumu izpildes vietas noteikšana tās tiesnešiem un citi.
16. marts, 2021

Tieslietu padome nosaka stratēģisku virsmērķi – līdzvērtīga pārstāvība valsts varas atzaru dialogā

Sākt diskusiju par Tieslietu padomes statusu un funkcijām, it īpaši par nepieciešamību paredzēt Tieslietu padomei likumdošanas iniciatīvu un nostiprināt to Satversmē kā konstitucionālu orgānu – tas ir viens no uzdevumiem 12.martā apstiprinātajā Tieslietu padomes stratēģijā turpmākajiem pieciem gadiem.