Par Tieslietu padomi

Drukas versija
28. maijs, 2018

Nosaka tiesu tiesneša amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica rajona tiesas tiesnesei Anastasijai Pasjugai pildīt tiessneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
11. maijs, 2018

Tiesnešu karjera: tiesas noteikšana, pārcelšana, iecelšana priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Adriju Buliņu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Kopš 2017.gada februāra tiesnese jau pilda Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas pienākumus.
2. maijs, 2018

Tieslietu padome izsludina Tiesnešu klātienes un neklātienes konferences

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu ikgadējo klātienes konferenci 7.septembrī. Savukārt 11.septembrī tiks sasaukta tiesnešu neklātienes (elektroniskā) tiesnešu konference, kurā jāievēl četri jauni Tieslietu padomes locekļi, jo Andrim Strautam, Sandrai Strencei, Ilzei Freimanei un Adrijai Kasakovskai beidzas Tieslietu padomes locekļu pilnvaru termiņš.
24. aprīlis, 2018

Eiropas Padomes komisija: Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma

Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma un sekmīgi procesi tās uzlabošanai – secinājusi Eiropas Padomes komisija tiesu efektivitātei (CEPEJ), kuras ziņojums tika prezentēts Tieslietu padomes sēdē 23.aprīlī. Komisija nav konstatējusi Latvijā problēmas, kas būtu saistītas ar Eiropas tieslietu standartu pārkāpumiem vai neievērošanu, vienlaikus komisija norādījusi uz vairākām iespējām uzlabot Latvijas tiesu sistēmu.
20. aprīlis, 2018

Tieslietu padome uzklausīs Eiropas Padomes komisijas ziņojumu par Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti

Pirmdien, 23.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts novērtējums par Latvijas tiesu sistēmu, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.
13. aprīlis, 2018

Pārceļ tiesnesi uz citu amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijā

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Andri Škutānu no Zemgales rajona tiesas Dobelē uz Zemgales rajona tiesu Jelgavā.
9. marts, 2018

Ieceļ rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus

Tieslietu padome iecēla amatā vairāku rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus: par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecelta tiesnese Aija Āva, par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku iecelts tiesnesis Aldis Stienis, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm – tiesneses Adrija Kasakovska un Inga Zālīte. Visi vietnieki iecelti amatā uz pieciem gadiem.
6. marts, 2018

Tieslietu padome nosaka tiesas, to atrašanās vietas un darbības teritorijas

Pēc tiesu teritoriālā reformas, kas noslēdzās 1.martā, Latvijas tiesu sistēmu veido desmit rajona (pilsētas) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Tieslietu padome pieņēma vēsturisku lēmumu, nosakot katru tiesu, tās darbības teritoriju un atrašanās vietu. Lēmums vēsturisks gan tādēļ, ka nosaka, kāds ir Latvijas tiesu teritoriālais sadalījums pēc tiesu reformas, gan tādēļ, ka Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma pirmo reizi, līdz šim tā bija Ministru kabineta kompetence.
6. marts, 2018

Atbalsta tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšanu disciplinārlietā

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Saeimā pirmajā lasījumā izskatītos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā par Tiesnešu disciplinārkolēģijas tiesībām noteikt tiesnesim ārpuskārtas profesionālās darbības novērtēšanu, taču vairākus priekšlikumus laboja atbilstoši to sākotnējai idejai, kāda tā bija izteikta no Tieslietu padomes.
6. marts, 2018

Tieslietu padome neatbalsta tiesu izpildītāju amata atlīdzības nepamatotu ierobežošanu

Tieslietu padome, izvērtējot informāciju par šobrīd Saeimā apspriestajiem grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, pauda kritisku attieksmi pret zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēra neizvērtētu un nepamatotu ierobežošanu.