Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. septembris, 2020

Nosaka amata pienākumu izpildes vietu jaunajām tiesnesēm

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 3.septembra lēmumu.
16. septembris, 2020

Vēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Ilze Celmiņa

Par otru Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 16.septembrī ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa.
10. septembris, 2020

Jāpārvēl trīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tieslietu padome 6.oktobrī sasauks Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanām. Jāpārvēl trīs kolēģijas locekļi – viens tiesnesis no apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnešu vidus un divi tiesneši no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.
8. septembris, 2020

Tieslietu padomē ievēlēts Juris Siliņš, otra locekļa vēlēšanām būs nākamā kārta

Par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferencē 8.septembrī ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš.
10. jūlijs, 2020

Atbalsta tiesu prioritāros pasākumus turpmākajiem trim gadiem

Plānojot nākamo gadu budžetu, Ministru kabinets uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu budžeta prioritātēm. Izvērtējusi Augstākās tiesas pieteiktos prioritāros pasākumus un Tieslietu ministrijas pieteiktos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un starpnozaru prioritāros pasākumus 2021.–2023.gada budžetā, Tieslietu padome tos atbalstīja.
10. jūlijs, 2020

Tieslietu padomes locekļus vēlēs neklātienes konferencē

8.septembrī tiks organizēta Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.
6. jūlijs, 2020

Ieceļ tiesu priekšsēdētājus un tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Tieslietu padome 3.jūlijā par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Allu Šilovu, par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju - tiesnesi Signi Grīnbergu. Abas tiesu priekšsēdētājas amatos ieceltas uz pieciem gadiem. Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Didzi Aktumani.
6. jūlijs, 2020

Nosaka amata pienākuma izpildes vietu

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu četriem tiesnešiem, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 17.jūnija lēmumu.
16. jūnijs, 2020

Tieslietu padomi turpmāk vadīs Aigars Strupišs

Saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto Tieslietu padomes vadītājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to no 2020.gada 16.jūnija, kad Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā stājas Aigars Strupišs, viņš kļūst arī par Tieslietu padomes priekšsēdētāju.
13. jūnijs, 2020

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi

Ar 12.jūnija lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Diānai Makarovai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.