Par Tieslietu padomi

Drukas versija
15. janvāris, 2018

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnešus pārceļ uz Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Īstenojot tiesu reformu, ar 2018.gada 15.janvāri Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, un turpmāk Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju aptvers trīs no Rīgas administratīvajiem rajoniem – Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu rajons. 
15. janvāris, 2018

Nosaka tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās

2018.gada 15.janvārī noslēdzas viens no tiesu teritoriālās reformas posmiem – samazinot pirmās instances tiesu skaitu Rīgas pilsētā, Ziemeļu rajona tiesa pievienota Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
9. janvāris, 2018

TIESLIETU PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS: TIESLIETU PADOME IR TIESU NEATKARĪBAS STPIPRINĀŠANAS GARANTS

“Personu tiesības uz taisnīgu tiesu pilnvērtīgi var nodrošināt vienīgi tad, ja tiesa ir neatkarīga. Demokrātiskās valstīs tādi institūti kā Tieslietu padome ir viens no tiesas neatkarības stiprināšanas garantiem,” videointervijā “Latvijas Vēstneša” portālā norāda Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.  
4. janvāris, 2018

Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus pildīs tiesnese Ilze Ramane

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesei Ilzei Ramanei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.
13. decembris, 2017

Tieslietu padome piedalās divos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas projektos

2017.–2018.gada periodā Latvijas Tieslietu padome piedalās divos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projektos. Projektā “Neatkarība un atbildīgums” darba grupā piedalās Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane, savukārt projekta “Sabiedrības uzticība un tiesu sistēmas tēls” darba grupā Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča.
12. decembris, 2017

Eiropas Tieslietu padomju asociācija pauž bažas par situāciju Polijas tieslietās

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) 5.decembrī publicējusi kritisku viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā par Polijas Tieslietu padomi.
5. decembris, 2017

Zvērinātu notāru padomi Tieslietu padomē pārstāvēs Jānis Skrastiņš

Latvijas Zvērinātu padomi Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Jānis Skrastiņš, viņu Zvērinātu notāru kopsapulce ir ievēlējusi par padomes priekšsēdētāju turpmākajiem trīs gadiem.
28. novembris, 2017

Tieslietu padome atbalsta zemesgrāmatu tiesnešu integrāciju rajona (pilsētas) tiesā

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas plānoto reformu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanai rajonu (pilsētu) tiesās. Plānots, ka zemesgrāmatu nodaļas kā rajonu (pilsētu) tiesu struktūrvienības beigs pastāvēt 2019.gada 1.janvārī.
28. novembris, 2017

Tieslietu padome nemaina viedokli par ierobežojuma atcelšanu rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju amata termiņu skaitam

Tiesu priekšsēdētāju amatos vajadzīgi piemērotākie, bet ne vienmēr citi amata kandidāti – ar tādu motivāciju Tieslietu padome jau atkārtoti atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem tiktu atcelts ierobežojums vienai un tai pašai personai būt par rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas priekšsēdētāju vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
28. novembris, 2017

Tieslietu ministrija prezentē jaunu tiesneša amata kandidātu atlases un apmācības kārtības projektu

Tiesneša amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtība, kas tika prezentēta Tieslietu padomei, ir principiāli atšķirīga no šībrīža pirmo reizi izvirzītu tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības.