Par Tieslietu padomi

Drukas versija
12. oktobris, 2020

Tieslietu padome atbalsta tiesu budžeta prioritātes nākamajam gadam

Tieslietu padome izvērtēja un atbalstīja Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2021.gadam, kas ir 6 749 474 euro liels. Budžeta pieprasījumā izvirzīti trīs prioritārie pasākumi – Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai 567 461 euro, Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitātes palielināšanai 54 458 euro un Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšanai 45 000 euro.
9. oktobris, 2020

Administratīvās rajona tiesas tiesnese turpinās aizstāt apgabaltiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Ingai Juhņevičai-Knokai tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt apgabaltiesas tiesnesi.
7. oktobris, 2020

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti pārvēlētas trīs tiesneses

Tiesnešu neklātienes konferencē 6.oktobrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus ievēlēta Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus Rīgas rajona tiesas tiesnese Ināra Zariņa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska.
30. septembris, 2020

Tiesnešu amata kandidātu atlase: komisiju vēl neizveido, par kandidātu apmācību diskutē, par atklātiem konkursiem vienojas

Tieslietu padome šajā sēdē vēl neizveidoja Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju, bet izsludināja jaunu tiesnešu pieteikšanos darbam šajā komisijā.
30. septembris, 2020

Desmit tiesnešu vakances no rajona (pilsētu) tiesām pārceļ uz Ekonomisko lietu tiesu

Tieslietu padome vienojās, ka desmit no rajona (pilsētu) tiesās esošajām tiesneša vakancēm tiek pārceltas uz Ekonomisko lietu tiesu, kas sāks darbu no 1.janvāra.
30. septembris, 2020

Iespēja nodot lietu citai tiesai saglabājama, bet jāizmanto kā izņēmuma norma

Kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai civilprocesā tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1panta regulējums, kas ļauj pārsūtīt lietas no vienas tiesas uz citu. Tieslietu padome diskutēja, vai šī norma, kas likumā ieviesta uz noteiktu laiku, nosakāma kā pastāvīga likuma norma.
30. septembris, 2020

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta Dzintra Balta

Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēta senatore Dzintra Balta.
29. septembris, 2020

Tieslietu padomes desmitgadē uzsver tās lomu tiesu varas neatkarības un kvalitātes stiprināšanā

Ar svinīgu sēdi, kurā piedalījās Valsts prezidents, tagadējā Tieslietu padome, tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji, kā arī tiesneši, kas iepriekš bijuši padomes locekļi, 28.septembrī atzīmēta Tieslietu padomes desmitā gadadiena. Atzinīgi novērtējot Latvijā nebijušas institūcijas izveidošanu un attīstību, uzsvērts, ka nākotnē Tieslietu padomei vēl vairāk jānostiprina sava loma valstī kopumā un tieslietu sistēmā.
24. septembris, 2020

Notiks Tieslietu padomes pirmajai desmitgadei veltīta svinīgā sēde

Pirmdien, 28.septembrī, Tiesu pils Sarkanajā zālē notiks Tieslietu padomes darbības pirmajiem 10 gadiem veltīta svinīgā sēde.
24. septembris, 2020

Tieslietu padome lems par tiesnešu amata vietām, kandidātu atlasi un apmācību

Tieslietu padomes 28.septembra sēdes darba kārtībā jautājums par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu.