Par Tieslietu padomi

Drukas versija
11. jūnijs, 2020

Atceļ tiesnešu administratīvo imunitāti

11.jūnijā stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem pagarināts tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņš, atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un precizēts regulējums tiesneša atstādināšanai no amata.
11. jūnijs, 2020

Tiesas priekšsēdētājs var rosināt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu

11.jūnijā spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem paplašināti tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas pamati. Ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks ne tikai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, bet to varēs rosināt arī tiesu priekšsēdētāji, ja konstatēti profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei.
8. jūnijs, 2020

Iecelšanai ģenerālprokurora amatā Tieslietu padome virza Juri Stukānu

Pēc astoņu kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, pieņēma lēmumu iecelšanai ģenerālprokurora amatā virzīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Juri Stukānu.
3. jūnijs, 2020

Tieslietu padome izvērtēs ģenerālprokurora amata kandidātus

Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, un, ja būs nepieciešams, ar turpinājumu otrdien, 9.jūnijā, uzklausīs ģenerālprokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, ko virzīt iecelšanai amatā.
2. jūnijs, 2020

Tiesnešu ētikas komisija ievēlēta pilnā sastāvā

Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 2.jūnijā par Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem ievēlēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Kraukle.
27. maijs, 2020

Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem pārvēlamajiem locekļiem

Tiesnešu neklātienes konferencē 26.maijā Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti septiņi no astoņiem locekļiem, kas bija jāievēl to vietā, kam beigušās pilnvaras.
12. maijs, 2020

Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci ieceļ Leldi Graudu

Tieslietu padome pirmdien, 11.maijā, par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem iecēla apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Leldi Graudu.
12. maijs, 2020

Aktualizē diskusiju par tiesneša amata vakanču aizpildīšanu

Pēc Tiesu administrācijas sniegtās informācija šobrīd apgabaltiesās ir 9 tiesnešu amata vakances, bet rajona (pilsētu) tiesās – 14 vakances. Vakances netiek aizpildītas operatīvi – dažas pat vairāk nekā divus gadus, turklāt nav skaidra sistēma, kas pieņem lēmumu sākt vakances aizpildīšanas procesu, kas virza šo procesu un kā tajā tiek iesaistīta Tieslietu padome, kura saskaņā ar likumu ir tā, kas nosaka tiesnešu skaitu katrā tiesā.
8. maijs, 2020

Tieslietu padome lems par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku un diskutēs par tiesneša amata vakancēm

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 11.maijā, lems par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu, kā arī diskutēs par tiesneša amata vakancēm rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās un kārtību, kā šīs vakances tiek aizpildītas.
7. maijs, 2020

Satversmes tiesu arī turpmāk Tieslietu padomē pārstāvēs Ineta Ziemele

Trešdien, 6. maijā, Satversmes tiesas sēdē par Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem atkārtoti tika ievēlēta tiesnese Ineta Ziemele.