Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. novembris, 2020

Izmaiņas tiesu vadītāju atlases komisijas vadībā un sastāvā

Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja atlases komisijas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla komisijas locekli, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāju Guntaru Ploriņu.
4. novembris, 2020

Tiesneša amata kandidātu zināšanu pārbaudes testa formu noteiks komisija

Tieslietu padome izdarīja grozījumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā, paredzot, ka profesionālo zināšanu pārbaudes testa formu nosaka komisija.
27. oktobris, 2020

Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju iecelta Aija Āva

Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Aiju Āvu. Priekšsēdētāja amatā iecelta uz pieciem gadiem.
27. oktobris, 2020

Iecelti Rīgas apgabaltiesas un Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju vietnieki

Tieslietu padome amatos iecēlusi trīs tiesu priekšsēdētāju vietniekus.
26. oktobris, 2020

Tieslietu padome par piemērotiem atzīst visus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus; par īpaši piemērotiem – divus

Tieslietu padome par piemērotiem Satversmes tiesas tiesneša amatam atzinusi visus piecus šī amata kandidātus, bet divus no viņiem – Inesi Lībiņu-Egneri un Inesi Nikuļcevu – par īpaši piemērotiem. Viņām doti atzinumi bez piebildēm.
22. oktobris, 2020

Komisija sāk Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlasi

Ceturtdien, 22.oktobrī, darbu sākusi Tieslietu padomes izveidotā Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisija. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, par priekšsēdētājas vietnieci – Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, un komisija vienojusies par turpmāko darba kārtību.
22. oktobris, 2020

Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus

Pirmdien, 26.oktobrī, Tieslietu padome uzklausīs piecus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus, ko izvirzījušas Saeimas frakcijas un deputāti.
20. oktobris, 2020

Izveido tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju

Tieslietu padome izveidoja Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisiju, kurā būs 9 locekļi – trīs Augstākās tiesas senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajona (pilsētas) tiesu tiesneši. Komisija izveidota uz trim gadiem
20. oktobris, 2020

Uz diviem gadiem palielinās Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnešu skaitu

Lai stiprinātu Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitāti un samazinātu neizskatīto lietu uzkrājumu, Tieslietu padome nolēma uz diviem gadiem palielināt departamenta senatoru skaitu par diviem tiesnešiem, attiecīgi samazinot tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā.
14. oktobris, 2020

Satversmes tiesu Tieslietu padomē pārstāvēs Sanita Osipova

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju 14.oktobrī Satversmes tiesas tiesneši no sava vidus vienbalsīgi ievēlēja esošo Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietnieci Sanitu Osipovu. Līdz ar to Sanita Osipova turpmāk būs arī Tieslietu padomes locekle.