Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. novembris, 2010

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieci ievēl Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju

4. novembrī uz pirmo sēdi sanāca Tiesnešu disciplinārkolēģija jaunais sastāvs, ko 3. septembrī ievēlēja tiesnešu konference. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” disciplinārkolēģijas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā tiesnešu konferencē ievēlēts Pāvels Gruziņš.
5. oktobris, 2010

Tieslietu padome ievēl padomes priekšsēdētāja vietnieku un apstiprina reglamentu

4. oktobrī bija Latvijas tiesu sistēmas vēsturē nozīmīgs notikums – uz pirmo sēdi pulcējās Tieslietu padome. Tieslietu padomes pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Augstākās tiesas senatori Ināru Gardu. Tieslietu padomes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
1. oktobris, 2010

Pirmdien notiks pirmā Tieslietu padomes sēde

Pirmdien, 4. oktobrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš saskaņā ar likumu vienlaikus ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, sasauc pirmo Tieslietu padomes sēdi. Sēdē paredzēts ievēlēt Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku, apstiprināt Tieslietu padomes reglamentu.
6. septembris, 2010

Ievēlēti tiesu pārstāvji Tieslietu padomē

3.septembrī gadskārtējā tiesnešu konferencē tiesneši ievēlēja tiesu pārstāvjus Tieslietu padomē. Lēmums Latvijas tiesu vēsturē ir nozīmīgs, jo Tieslietu padome tiek veidota pirmo reizi.
6. septembris, 2010

Tiesnešu konference ievēl jaunu disciplinārkolēģijas sastāvu

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs turpmāk būs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un 3. septembra tiesnešu konference šajā amatā ievēlēja Pāvelu Gruziņu. Turpmākajiem četriem gadiem pārvēlēts arī viss disciplinārkolēģijas sastāvs, jo bija beidzies līdzšinējās kolēģijas pilnvaru laiks.
6. septembris, 2010

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju arī turpmāk vadīs Gunārs Aigars

Latvijas tiesnešu konference 3. septembrī ievēlēja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju turpmākajiem četriem gadiem un tās vadību atkārtoti uzticēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.
31. augusts, 2010

Par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē ievēl senatori Ināru Gardu

Augstākās tiesas plēnumā 30. augustā aizklātā balsojumā par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē ievēlēja senatori Ināru Gardu. Par viņu nobalsoja 27 no 36 klātesošajiem Augstākās tiesas tiesnešiem.
2. augusts, 2010

Spēkā stājušies likuma grozījumi , kas paredz Tieslietu padomes izveidošanu

Latvijā radīta jauna tiesu sistēmas institūcija – Tieslietu padome. Ar šodienu stājas spēkā 3. jūnijā Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas paredz izveidot šādu koleģiālu institūciju, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā.
6. jūlijs, 2010

Latvijas tiesnešu konference tiks sasaukta 3. septembrī

3. septembrī paredzēts sasaukt visas Latvijas tiesnešu konferenci. Par to Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem paziņojis Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministra pienākumu izpildītāja iekšlietu ministre Linda Mūrniece.